Länkstig

Hanna, Maria Wikström

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D450
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Hanna, Maria Wikström

Bakgrund Hanna Wikström är docent i socialt arbete. Hon forskar om exkluderings- och inkluderingsprocesser med fokus på postkoloniala relationer och makt. Hon har studerat asylprövning och trovärdighetsbedömning, skolans bedömningsprocesser när unga begått oönskade handlingar i skolan, kunskapsbildning om hedersrelaterat våld och familj i relation till etnicitet/ras.

Centralt är hur rasism tar sig uttryck i kombination med föreställningar om kön, klass, sexualitet, nationsgränser och kultur.

Förutom grund- och forskarutbildning inom socialt arbete har Wikström har bland annat en bakgrund inom idéhistoria och statsvetenskap, samt har arbetat som familjehemssekreterare.

2013-2015 hade hon en post doc vid juridiska institutionen i Uppsala inom ramen för forskningsmiljön L/UMIN (Lund/Uppsala Migration Law Network).

Pågående och avslutade projekt

• 2016-2018 ingår Wikström i forskningsprojektet ”Brottsplats skolan. Förrättsligande och kategorisering av unga som förövare och offer i skolan.” (VR). Projektledare Johannes Lunneblad, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Övriga deltagare är Thomas Johansson, Susanne Fransson och Ylva Odenbring.

• 2013-2015 ingick Wikström med Rebecca Thorburn Stern, Juridiska institutionen, Uppsala Universitet, i projektet ”Är det på riktigt? Genuinitetsbedömning vid åberopande av asylskäl”. Projektet är ett av sju delprojekt inom Lund/Uppsala Migration Law Network (L/UMIN, migrationlawnetwork.org/) och fokuserar bedömning av konvertiters och hbtq-personers asylskäl. Projektet utförs som en post doc vid Juridiska institutionen, Uppsala Universitet.

• 2013 Planeringsbidrag. GIG (Gothenburg Interdisciplinary Gender Research Network), GU, för projektet ”Ungt föräldraskap. Mellan normering, görbarhet och exkludering?” Tillsammans med Nils Hammarén, IPKL, Göteborgs universitet.

• 2010-2012 ansvarade Wikström för projektet ”Hur konstrueras den (tro)värdiga asylsökanden? Kunskap och makt i asylärenden”, VR (projektnr 2009-1939). Fokus är hur Migrationsverket, Migrationsdomstolarna och biträden resonerar vid bedömning av asylskäl och trovärdighet i asylansökningar. Övriga deltagare Thomas Johansson och Åsa Wettergren.

• 2009-2011 deltagare i projektet Immigrants, the police and social work (IPS). Partners från universitet i Finland, Sverige, Holland, Spanien och Storbritannien. Finansiering, Europeen Comisson Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet.

• 2009 Planeringsanslag för projektet Hur konstrueras den (tro)värdiga asylsökanden? Kunskap och makt i asylärenden, VR.

Undervisning Wikströms huvudsakliga undervisningsområden är vetenskaplig metod, postkolonial teori och makt. Hon är för närvarande kursansvarig för kurserna Makt och kategorisering i socialt arbete på grundutbildningen (med Lena Sawyer), Vetenskapligt arbete på kandidatnivå (med Torun Österberg) och Samhällsvetenskaplig metod på avancerad nivå.

Utöver doktorandhandledning undervisar hon även om etik och postkolonial teori på forskarutbildningen. Tillsammans med Thomas Johansson har hon utformat och drivit forskarutbildningskursen Poststrukturalistisk teori och metod på IPKL, Göteborgs universitet.