Länkstig

Anna Hall

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D376
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anna Hall

Bakgrund

Jag är socionom och lektor i socialt arbete. Jag disputerade 2013 med avhandlingen The multiplicities of prostitution experience – narratives about power and resistance. Jag har tidigare arbetat med samtalsstöd, uppsökande arbete och kunskapsproduktion på Mikamottagningen i Göteborg, en verksamhet som vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller att ha varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål.

Forskningsintresse

Min forskning är situerad på det narrativa fältet och rör främst konstruktioner av kön och sexualitet, hur dessa materialiseras, formar våra identiteter och våra berättelser om oss själva. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag hur maktrelationer, kunskaper, diskurser och praktiker samverkar i att göra vissa former av prostitution och vissa sätt att begripliggöra prostitutionserfarenheter möjliga. Jag intresserade mig speciellt för de motståndspraktiker forskningsdeltagarna använde sig av för att förhandla om, göra motstånd mot och destabilisera makt i samband med sex mot ersättning.

I min nuvarande forskning intresserar jag mig för sex mot ersättning och våldsutsatthet; hur våld och viktimisering i prostitution konstrueras och adresseras i en svensk kontext; hur personer som säljer sex förhåller sig till motstridiga offerkonstruktioner; hur dessa griper in i varandra och vad de får för några konsekvenser för vilka taktiker en använder sig av för att hantera risken att bli utsatt för våld, samt hur de påverkar det bemötande en får när en anmäler brott.

Undervisning

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå på institutionen för socialt arbete.