Länkstig

Sandra Grehn

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Sandra Grehn

Fil dr i litteraturvetenskap/teaterstudier

Jag disputerade våren 2020 med avhandlingen Dom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille Kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com vid Göteborgs universitet. I avhandlingens fokus står diskurser om medborgarskap, gängmedlemskap och maskulinitetsskapande och hur idéer om kön/genus, sexualitet, ras ocxh ålder är en del av dessa. Jag undersöker hur diskurserna byggs upp konstnärligt genom rollbesättning, dramaturgi, regi och scenografi/rum samt vilka representationer av barnet/den unga människan uppsättningarna ger upphov till.

Undervisning

Jag har tidigare undervisat på alla nivåer i teaterstudier och litteraturvetenskap samt på lärarprogrammet vid Göteborgs universitet och Stockholms universitet och bland annat tagit fram och ansvarat för kursen Barn- och ungdomsteater i en svensk kontext. Sedan flera år undervisar jag på kursen Teater och samhälle inom skådespelarprogrammet på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen är scenkonst för barn och unga, föreställningsanalys, kritisk diskursteori, genusteori, performativitetsteori, dekolonial teori, ras- och vithetskritisk teori samt sociologiska perspektiv på barn och unga. Jag är medlem av nätverket Barnkulturforskning i Göteborg (BiG) och nätverket Vitkrit vid Göteborgs universitet och intresserar mig för tvärvetenskapliga samarbeten. Sedan 2016 är jag ledamot i styrelsen för Association of Nordic Theatre Scholars.

För mig är det centralt att forskning kommuniceras, diskuteras och kommer till gagn för hela samhället. Som forskare och föreläsare är jag ofta anlitad av verksamheter utanför akademin och har bland annat haft en rad uppdrag som moderator, föreläsare och forskare via Förvaltningen för kulturutveckling i Göteborg, Regionteater Väst och GIBCA (Gothenburg International Biennal for Contemporary Art). Sedan 2020 sitter jag i styrgruppen för Barnteaterakademin med bas i Göteborg.

Vetenskapliga konferenser och seminarier

  • "Utopian Citizenship and Backa Theatre's Staging of Red Card (Rött kort)", ANTS Conference Stockholm, 30 september-2 oktober.
  • ”Social Sustainability and Backa Theatre’s Staging of Red Card (2014)”, Galway 2021 IFTR Conference (Irland), 12-16 juli 2021.
  • ”Independent Performing Arts Groups Playing for Young Audiences in Gothenburg 1965-2000” Paper inom ramen för Debating Diversity – a panel on multiple performing arts histories in a digital age, organiserad av forskningsprojektet Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965-2000, ANTS Conference Bergen (Norge), 27 november 2020.
  • Vitkrit - att tänka och skriva dekolonialt inom akademin, moderator för samtal med lektor Zahra Bayati och professor Andrea Castro samt textläsning av doktoranden Therese Svensson i programpunkten Scener och samtal på Världskulturmuseet, arr. Göteborgs litteraturhus, 28 september 2019.
  • Barns perspektiv på världen - att intervjua och samtala med barn, samtal med journalisten Ylva Mårtens, Barnkulturforskning i Göteborgs (BiG) femte symposium, 6 december 2018.
  • “Performativity and the Construction of Children's Citizenship in Backa Theatre's Staging of Lille Kung Mattias (2009/2010)”, paper på konferensen Cradle of Creativity, Kapstaden, 16-17 maj 2017.
  • Genusanalys av Regionteater Västs repertoar 2015. Presentation av analysen 29 mars 2016.
  • Dom stökar och bråkar och kastar sten, presentation på BiG:s (Barnkulturforskning i Göteborg) minisymposium, 1 december 2014.