Länkstig

Chloe Avril

Universitetslektor

Institutionen för språk och litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D410
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Chloe Avril

Bakgrund

Jag är född i Frankrike och kom till Sverige inom ramen för ett utbytesprogram mellan Université Lumière Lyon II och Göteborgs Universitet för att studera det sista året av min kandidatexam. Efter att jag tagit min Mastersexamen ett år senare i Frankrike återkom jag till Sverige och GU för att ta doktorsexamen i amerikansk litteratur. Min avhandling, som handlar om tre utopiska romaner skrivna av Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), blev klar 2006, och publicerades sedan som The Feminist Utopian Novels of Charlotte Perkins Gilman: Themes of Sexuality, Marriage, and Motherhood (2008). Sedan dess har jag arbetat som lektor i engelska med litterär inriktning både vid institutionen för språk och litteraturer på Göteborgs Universitet och vid språk- och litteraturcentrum på Lunds Universitet.

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar amerikansk litteratur, kvinno- och genusvetenskap, African-American studies och populärkultur. När det gäller populärkultur har jag t.ex studerat bilden av surrogatmoderskap i ett urval amerikanska TV serier. Jag har också arbetat med ett projekt om självbiografiska texter skrivna av medlemmar i Black Power rörelsen. Mitt nuvarande forskningsprojekt fokuserar på författaren Richard Yates, mest känd för sin roman Revolutionary Road (1961).

Sedan 2010, har jag varit aktiv i styrelsen för Swedish Association of American Studies (SAAS), där jag nu är vice-ordförande. Jag är också medredaktör för Nordic Journal of English Studies (NJES).

Utvalda publikationer

  • “Aversion as Diversion: The Politics of Disgust in Cold Spring Harbor”. In Jennifer Daly, ed. Richard Yates and the Flawed American Dream: Critical Essays. Jefferson: McFarland. 2017. pp. 70-86.
  • “Race, Gender and Class in the Autobiography of Huey P. Newton”. Nordic Journal of English Studies vol. 11 n. 2. 2012. 5-35.
  • “The Politics of Motherhood in Charlotte Perkins Gilman”. Letterature D’America vol. XXXI n. 134. 2011. pp. 5-21.
  • “More for the Fit: Gender and Class in the Representation of Designated Adoption in a Selection of U.S. Television Series”. Nordic Journal of English Studies vol. 9 n. 3. 2010. pp. 173-195.
  • “‘Burn, baby, burn!’: Walter Mosley’s Little Scarlet and the Watts Riots.” Riots in Literature. David Bell and Gerald Porter eds. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2008. pp. 129-150.
  • The Feminist Utopian Novels of Charlotte Perkins Gilman: Themes of Sexuality, Marriage and Motherhood. Lewiston, N. Y.: Edwin Mellen Press, 2008.

Undervisning

På institutionen för språk och litteraturer (SPL) undervisar jag främst kurser i litteratur och kulturstudier. Jag är också involverad i flera program såsom Internationella språkprogrammet och Lärarutbildningen både på SPL och på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) där jag undervisar kurser i t.ex barnlitteratur och litteraturhistoria. Tillsammans med Sara Ehrling från Institutionen för språk och litteraturer (latin) har vi utvecklat ett pedagogiskt projekt vars målsättning är att arbeta tvärspråkligt inom institutionen. Projektet har bland annat resulterat i skapandet av en ny kurs på fördjupningsnivån: SPL 134 Gender in Literature: Historical and Contemporary Perspectives (7.5 HECs). Kursen ges på engelska och erbjuds varje termin