Länkstig

Lena Sawyer

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D357
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lena Sawyer

Hello and welcome to my page! I received my Ph.D in cultural anthropology (2000) from University of California Santa Cruz in 2000, and since then I have lived and worked in Sweden in the Department of social work where I have focused on understanding power from different perspectives and methodologies grounded in intersectionality and coloniality.

Kompetensområde Coloniality, Black feminisms, Public space and memory, Black archives, Education and Institutional discrimination.

Pågående foskningsprojekt Senaste åren har jag varit intresserade av att förstå akademin utifrån dekoloniala perspektiv och metodologier, som har inneburit för mig ett förhållningssätt som är grundad i andra epistemologies än jag har tidigare arbetat med, men där förståelse av makt har alltid legat i centrum. Tillsammans med Nana-Osei Kofi (Women's Studies Oregon State Univ) forskar jag i projektet “Listening”: Engaging the imperial archive through Black feminist methodologies and arts-based research (2018-pågående). I denne projekt utforskar vi offentligrum i relation till kolonialitet och arkivering. Vi närmar oss nutidens debatter och det pågående (kollektiv)minnes arbete kring offentlighet och representation som ett form av social omsorg. Till exempel, har vi utforskat statyn Järnbrunnen samt andra platser i Göteborg som fragment av kolonialitet, som genom våran forskning väver samman dessa platser och som omtolkar statyernas syfte och publik. Begrepp och perspektiv som Sadiya Harmans critical fabulation har varit en inspiration samt Tina Campt's metodologi av "listening".

Avslutna forskningsprojekt Mellan 2006-2011 deltog jag i ett tvärvetenskapligt forsknings projekt, Challenging Gender, (Umeå Universitetet och Mittuniversitetet). Där medverkade jag i projektet Challenging Normalisation processes in Welfare Institutions. Projektet var finansierat av Vetenskapsrådet.

Inom ramen för CG projektet genomförde jag två studier. Den ena handlade om en kvalitativ studie av normaliseringsprocesser vid ett familjeutredningshem i Sverige. Syftet var att analysera hur personalen deltar i skapandet av föreställningar om vad som anses vara ”normalt” och ”onormalt”, samt hur dessa föreställningar är sammanflätade med föreställningar om klass, kön och etnicitet. Den andra studien bedrevs tillsammans med Siv Fahlgren och var en analys av ett pedagogiskt material – en populär grundbok inom socialt arbete. Studien analyserade hur författarna implicit konstruerade ett "vi" och ett "de" som var knutet till föreställningar om klass, kön, etnicitet, samt erfarenheter av att vara "klient."

Under 2005-2006 arbetade jag som forskare och redaktör inom Utredning om Makt och Institutionell Diskriminering. Tillsammans med Masoud Kamali arbetade jag med boken: Utbildningens Dilemma: Demokratiska ideal och andrafierande praxis SOU 2006:40. Där arbetade jag utöver som redaktör också som forskare och publicerade två studier utifrån en institutionell diskriminerings perspektiv; det ena en om studie och yrkesvägledarnas vägledning, den andra om uteslutningsmekanismer inom akademin.

Undervisning Undervisar på kurserna:

◾Makt och kategoriseringar i socialt arbete (A nivå) ◾Familj och Migration (B nivå) ◾Internationell masters metod (D nivå),

På doktorand nivå:

Forskningsetik i socialt arbete

Teori och perspektiv för socialt arbete

Handleder inom grund, avancerad, doktorand nivå