Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lena Sawyer

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D357
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lena Sawyer

Kompetensområde Normalisation processes in social work, Intersectionality, Coloniality, Black feminisms, African diasporas, Education and institutional discrimination, Critical Heritage Studies

Pågående foskningsprojekt

Tillsammans med Nana-Osei Kofi (Women's Studies Oregon State Univ) forskar jag i projektet “Listening” with Gothenburg’s Iron Square Statue: Engaging the imperial archive through Black feminist methodologies and arts-based research (2018-pågående). I denne projekt utforskar vi statyn Järnbrunnen i Göteborg och genom ett exploratativ feministisk metodologi omtolkar statyns syfte och publik och fyller i dennes tystander genom svarta feministiska begrepp som haunting (Gordon 2008), the wake (Sharpe 2016) samt critical fabulation (Hartman 2008).

 

Avslutna forskningsprojekt Mellan 2006-2011 deltog jag i ett tvärvetenskapligt forsknings projekt, Challenging Gender, (Umeå Universitetet och Mittuniversitetet). Där medverkade jag i projektet Challenging Normalisation processes in Welfare Institutions. Projektet var finansierat av Vetenskapsrådet.

Inom ramen för CG projektet genomförde jag två studier. Den ena handlade om en kvalitativ studie av normaliseringsprocesser vid ett familjeutredningshem i Sverige. Syftet var att analysera hur personalen deltar i skapandet av föreställningar om vad som anses vara ”normalt” och ”onormalt”, samt hur dessa föreställningar är sammanflätade med föreställningar om klass, kön och etnicitet. Den andra studien bedrevs tillsammans med Siv Fahlgren och var en analys av ett pedagogiskt material – en populär grundbok inom socialt arbete. Studien analyserade hur författarna implicit konstruerade ett "vi" och ett "de" som var knutet till föreställningar om klass, kön, etnicitet, samt erfarenheter av att vara "klient."

 

Under 2005-2006 arbetade jag som forskare och redaktör inom Utredning om Makt och Institutionell Diskriminering. Tillsammans med Masoud Kamali arbetade jag med boken: Utbildningens Dilemma: Demokratiska ideal och andrafierande praxis SOU 2006:40. Där arbetade jag utöver som redaktör också som forskare och publicerade två studier utifrån en institutionell diskriminerings perspektiv; det ena en om studie och yrkesvägledarnas vägledning, den andra om uteslutningsmekanismer inom akademin.

 

Undervisning Undervisar på kurserna:

◾Makt och kategoriseringar i socialt arbete (A nivå) ◾Familj och Migration (B nivå) ◾Internationell masters metod (D nivå),

På doktorand nivå:

Forskningsetik i socialt arbete

Teori och perspektiv för socialt arbete

 

Handleder inom grund, avancerad, doktorand nivå