Länkstig

Jenny Kronman

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Jenny Kronman

Bakgrund

Jag är socionom och har tidigare arbetat på HVB-hem och med myndighetsutövning inom socialtjänstens arbete med nyanlända personer. Därtill har jag arbetat med frågor som rör rättigheter för papperslösa. Innan jag blev socialarbetare har jag studerat dokumentärfilm i Chile och deltagit i ungdomsprojekt i Bolivia inriktat mot media och folkbildning.

Forskningsintresse

Mina forskningsintressen är rättighetsfrågor kopplat till legal status, migration och sexualitet ur kritiska maktperspektiv. Jag har också ett stort intresse för frågor om social mobilisering och social rättvisa.

Avhandlingsprojekt

Titeln på mitt avhandlingsprojekt är "Sex i gränsland" där jag undersöker hur svensk jämställdhetspolitik och migrationspolitik påverkar personer som säljer sex, både migranter och svenska medborgare. Fokus ligger på tillgång till rättigheter och utsatthet för diskriminering. Jag intervjuar personer med erfarenhet av att sälja sex men även socialarbetare, polis och frivilligorganisationer för att göra en analys av hur den sociala, ekonomiska och politiska situationen är för de som säljer sex idag i Sverige.