Länkstig

Lena Martinsson

Avd-/Sektionschef, Inst

Avdelningen för
genusvetenskap
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Professor

Avdelningen för
genusvetenskap
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
2264
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Lena Martinsson

Allmänt

Jag är professor i genusvetenskap och docent i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper. Jag disputerade 1997 i etnologi med avhandlingen Gemensamma liv: Om kön, kärlek och längtan.

Forskning

Ett återkommande tema i min forskning är vad jämställdhetsnormer, värdegrundsarbete, mångfaldssatsningar gör. Vad skapar de för förståelser av olikhet? Vad görs till normalt och riktigt? Vad och vem utesluts? Vad möjliggör de? Mitt teoretiska intresse är stort och omfattar bland annat queer- och intersektionalitetsperspektiv. För närvarande arbetar jag med att utveckla klassteoretiska perspektiv med hjälp av såväl poststrukturalistiska genusteorier som den nya feministiska materialitetsdiskussionen.

Tidigare forskningsprojekt

Jag har arbetat med en rad forskningsprojekt under åren. Jag har gjort studier av heterosexuella par och rikspolitikers arbete med jämställdhet. Jag har forskat om mångfaldsorganisering och föreställningar om ekonomi i näringslivet. Jag har också granskat ledarskapsretorik och praktik i näringsliv, utbildning och forskning. Även normbildning i skolan har fokuserats. De flesta forskningsprojekt har jag genomfört tillsammans med professor Eva Reimers, Linköpings universitet. För närvarande arbetar vi med projektet Klass i neoliberala utbildningsdiskurser, finansierat av Vetenskapsrådet.

Pågående forskningsprojekt

Från att ha arbetat med material hämtat från Sverige och Europa har jag under senare tid lyft blicken något för att kunna diskutera globala normbildningsprocesser och motståndsfrågor. Sedan 2011 ingår jag i projektet Drömmar om förändring: Kvinnor och skapandet av det civila samhället i Arktiska regionen, Asien, Latinamerika och Europa. Min studie i detta projekt fokuserar främst kvinnorörelser på den pakistanska landsbygden och transnationella rörelser för förändring av genusprinciper.