Länkstig

Lena Martinsson

Professor

Avdelningen för
genusvetenskap
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E232
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Prefekt

Institutionen för
kulturvetenskaper
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Lena Martinsson

Allmänt

Jag är prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper och professor i genusvetenskap och docent i etnologi. Jag disputerade 1997 i etnologi med avhandlingen Gemensamma liv: Om kön, kärlek och längtan.

Forskning

För närvande arbetar jag inom tre olika forskningsprojekt som alla naturligtvis avspeglar mitt forskningsengagemang. Det äldsta av projekten är TechnAct: Globala transformationer. TecnAct är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som undersöker relationen mellan digitala teknologier, civilsamhället, och framväxande gemenskaper i transnationella rum. I det här projektet forskar jag tillsammans med Mia Liinason (projektledare), Onur Kiliç (båda från Genusvetenskap, Lunds universitet), Lisen Selander och Nadia Ruiz Bravo, (Informatik Göteborgs universitet). Att studera transnationella rörelser relaterat till genus, sexualitet och rasism är ett forskningsintresse jag haft under en lång tid. Det digitala sammanhanget är dock nytt för mig och både miljön och forskningsinriktningen i sig har tveklöst berikat min forskning.

I forskningsmiljön Anti-genderism. Idéer, identitet och politiska praktiker i Norden, har jag förmånen att få forska tillsammans med Diana Mulinari (projektledare), Cristian Norocel (båda från Genusvetenskap, Lunds Universitet), Ulrika Dahl (Genusvetenskap, Uppsala Universitet) och Anders Neergaard (REMESO, Linköping Universitet). Även här återfinns mitt intresse för politiska processer och rörelser relaterade till genus, sexaulitet, nationalism och rasism. Att nu, i vår tid, få fokusera på en rörelse som verkar emot jämställdhet, feminism, och hbtqi* rättigheter, är naturligtvis annorlunda än att studera rörelser som verkar för vidgad demokratisk utveckling.

Ytterligare ett för mig mycket viktigt forskningsområde sedan många år handlar om skola och politisk subjektivitet. Förnärvarande har jag privilegiet att arbeta tillsammans med göteborgsforskarna Eva Reimers (projektledare), David Lifmark (båda från Didaktik och pedagogisk profession) och Jeanette Sundhall (Genusvetenskap) i projektet Skola i samhället - elever, lärare och skolledare som politiska subjekt. I kunnigt sällskap får jag nu forska om hur elever och lärare både depolitiseras och politiseras, blir politiska subjekt eller förhindras att bli det.