Länkstig

Marcus Herz

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Marcus Herz

Marcus Herz är docent i socialt arbete och socionom. Hans forskning och tidigare publikationer har framförallt handlat om socialt arbete relaterat till maktfrågor och hur socialt arbete teoretiskt och praktiskt kan utvecklas, särskilt inspirerat av kritiskt och radikalt socialt arbete. Andra forskningsintressen handlar om migration, rasism, kön, maskulinitet och ungdomskultur.

Pågående forskningsprojekt:

Söka hopp i gränsland: En etnografisk studie av hoppets sociala dimensioner i den svenska asylmottagningskontexten

Detta etnografiska 4-åriga projekt studerar frågor om hopp och osäkerhet bland asylsökande som bor i asylboenden och privata hem i södra Sverige. Genom att närma oss åren efter ankomst som ett "tidrum" kännetecknat av osäkerhet, väntan och förväntan, kommer vi att studera konsekvenserna för och innebörden av hopp i asylsammanhang. Migranters inledande vistelse i Sverige, från livet i asylboenden till antingen avslag eller tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd och boende i privata hem, kännetecknas av viktiga, ödesmättade stunder/möten, men också långtråkig och orolig vardaglig väntan. Genom återkommande intervjuer med 25-30 migranter och observationer i olika asylsammanhang ställer projektgruppen frågor om hur hopp genereras, ökar, minskar, förhandlas eller förloras i den sociala interaktion där asylsökande deltar.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet, projektledare: Torun Elsrud, Linnéuniversitetet

Mellan resignation och framtidstro

Forskningsprogrammet består av tre forskningsprojekt som är förankrade i ’utsatta stadsdelar’ i Göteborg. Programmet belyser aspekter som segregation, klyftor och rasifiering och har särskilt fokus på ungas formella och informella lärande. Ove Sernhede är programledare och Sara Uhnoo är projektledare för delprojektet Kultur och informellt lärande som en andra chans där Herz ingår. Delprojektet undersöker ungas sociala mobilisering, självorganisering, i form av verksamheter, grupper och projekt som betonar ungas kunskap och lärande.

Projektet är finansierat av Sten A Olssons stiftelse för konst och kultur. Hemsida: https://www.alba.nu/sidor/37635