Länkstig

Anneli Ozanne

Universitetslektor/sjuksköterska

Vård vid långvariga tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1
41346 Göteborg
Rumsnummer
2427
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Anneli Ozanne

Anneli Ozanne är fil. doktor i neurologi och docent i omvårdnad. Hon är kombinationsanställd som universitetssjukhusöversjuksköterska vid Neurosjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskning/Research

Anneli forskar om vård vid olika neurologiska sjukdomar och vid palliativ vård. Hon ingår i forskargruppen Palliativ vård vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet och är där projektansvarig för tre doktorandprojekt.

Forskningen utgår från patienters och deras familjers hälsa och behov av stöd och vård under sjukdomens förlopp utifrån personcentrerad, nära vård med samverkan mellan olika vårdinstanser. Forskningsprojekten ska implementera stöd som bidrar till jämlik och hälsofrämjande vård med familjen i fokus under hela sjukdomsförloppet.

Undervisning på forskarutbildningsnivå är såväl doktorandhandledning som kursledarskap och undervisning i forskarutbildningskurser. Hon sitter också med i fasta betygskollegiet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Anneli är medredaktör i den nordiska palliativa tidskriften Omsorg. Hon är också ledamot i FoU Göteborg och Södra Bohuslän, FoU Neurosjukvården Sahlgrenska universitetssjukhuset, vid Strokecentrum Väst samt är suppleant i ISNF.

Forskargrupp/Research group

Anneli forskar i Forskargrupp om palliativ vård https://www.gu.se/forskning/palliativ-vard. Anneli är även forskare i forskargrupperna Epilepsiforskargruppen https://www.gu.se/forskning/epilepsiforskningsgruppen och Klinisk hjärntumörforskning https://www.gu.se/forskning/klinisk-hjarntumorforskning vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.

Nyckelord/Key words

Omvårdnad; neurologi; ALS; epilepsi; hjärntumörer; palliativ vård; närstående; barn som närstående; innehållsanalys; hermeneutik; komplexa interventioner