Länkstig

Förvaltningshögskolan

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

E-post
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg
Leveransadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg


Om Förvaltningshögskolan

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/forvaltningshogskolan

Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet är den enda av sitt slag i landet. Här kombineras flera olika forskningstraditioner i en tvärvetenskaplig miljö kring det gemensamma ämnet offentlig förvaltning.

Förvaltningshögskolan har sitt ursprung i Socialinstitutet i Göteborg som bildades 1944. Institutet ombildades 1964 till Socialhögskolan, som införlivades i Göteborgs universitet 1977. Hösten 1983 delades Socialhögskolan i två institutioner, Institutionen för socialt arbete och Institutionen för Förvaltningsutbildning. Hösten 1986 bytte institutionen för Förvaltningsutbildning namn till Förvaltningshögskolan. Under den tid som gått sedan Förvaltningshögskolan bildades har den blivit den ledande institutionen inom sitt ämnesområde, både tack vare sin uppmärksammade forskning och utbildning.