Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Louise Skoog

Projektkoordinator

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Louise Skoog

Bakgrund

  • Forskare i offentlig förvaltning, 2019 – pågående
  • Projektkoordinator KOLV, 2016 – 2020
  • Fil dr offentlig förvaltning, 2019
  • Forskningsassistent vid Förvaltningshögskolan, 2011-2012
  • Masterexamen i offentlig förvaltning, 2011

Forskning

Jag är projektledare för forskningsprojektet "Lokaliseringsutmaningen - Jämlik offentlig service och demokratisk styrning i hela Sverige". Inom projektet fokuserar vi på lokalsamhällenas kapacitet att på ett demokratiskt sätt ta itu med de utmaningar som följer med beslut om lokalisering av offentlig service. För att skapa ett hållbart samhälle måste besluten accepteras eller åtminstone tolereras av befolkningen. Runtom i Sverige tas initiativ av lokala politiska aktörer för att försvara offentliga tjänster och hitta innovativa lösningar. Vi måste lära av såväl framgångar som motgångar och detta projekt avser att stödja lärandet mellan kommuner och regioner. Svåra politiska beslut behöver fattas under kommande år. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur politiska prioriteringar och beslutsfattande om lokalisering av offentliga tjänster kan göras på ett legitimt sätt.

Projektet finansieras av Formas.

För mer information om projektet: https://www.gu.se/forskning/lokaliseringsutmaningen-jamlik-offentlig-se…

Jag är även forskare inom forskningsprojektet "Konkurrensdemokrati i svenska kommuner. Projektet fokuserar på hur kommunpolitiker och partier hanterar de motstridiga krav som ställs på dem från å ena sidan parlamentarism och politisk konkurrens och å andra sidan marknadisering och konkurrensutsatt förvaltning.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

För mer information om projektet: https://www.gu.se/forskning/konkurrensdemokrati-i-svenska-kommuner

I min avhandling studerade jag de politiska konflikterna mellan de politiska partierna på lokal nivå. Hur politiska konflikter uttrycks och hanteras är centrala aspekter för förståelsen av det svenska politiska systemet. I avhandlingen studerade jag vad politiska konflikter är, vad som orsakar konflikter och vad konflikter kan få för effekter.

Undervisning

  • Demokratiteori
  • Offentlig granskning
  • Politiskt ledarskap
  • Politik och förvaltning i flernivåsystem
  • Handledning av uppsatser

Samverkan

Jag arbetar även med att utveckla Förvaltningshögskolans uppdragsutbildning. Detta innebär att jag, med utgångspunkt i våra styrkeområden, arbetar tillsammans med kollegor vid institutionen för att utveckla en rad nya kurser som inom kort ska kunna erbjudas till våra avnämare.

Jag har tidigare varit projektkoordinator för samverkansprojektet Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige (KOLV). Detta är ett samarbete mellan Förvaltningshögskolan och 10 kommuner i Göteborgsregionen samt Västra Götalandsregionen.