Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Louise Skoog

Projektkoordinator

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Louise Skoog

Bakgrund

  • Forskare i offentlig förvaltning med inriktning mot lokal politik och förvaltning, 2019 – pågående
  • Projektkoordinator KOLV, 2016 – 2020
  • Disputerade i offentlig förvaltning 2019
  • Forskningsassistent vid Förvaltningshögskolan, 2011-2012
  • Masterexamen i offentlig förvaltning, 2011

Forskning

I min avhandling studerade jag de politiska konflikterna mellan de politiska partierna på lokal nivå. Hur politiska konflikter uttrycks och hanteras är centrala aspekter för förståelsen av det svenska politiska systemet. I avhandlingen studerade jag vad politiska konflikter är, vad som orsakar konflikter och vad konflikter kan få för effekter.

Jag är nu forskare inom forskningsprojektet "Konkurrensdemokrati i svenska kommuner. Projektet fokuserar på hur kommunpolitiker och partier hanterar de motstridiga krav som ställs på dem från å ena sidan parlamentarism och politisk konkurrens och å andra sidan marknadisering och konkurrensutsatt förvaltning.

För mer information om projektet: https://spa.gu.se/forskning/forskningsprojekt/konkurrensdemokrati-i-svenska-kommuner

 

Undervisning

  • Demokratiteori
  • Offentlig granskning
  • Politiskt ledarskap
  • Politik och förvaltning i flernivåsystem
  • Handledning av uppsatser

 

Samverkan

Jag arbetar även med att utveckla Förvaltningshögskolans uppdragsutbildning. Detta innebär att jag, med utgångspunkt i våra styrkeområden, arbetar tillsammans med kollegor vid institutionen för att utveckla en rad nya kurser som inom kort ska kunna erbjudas till våra avnämare.

Jag har tidigare varit projektkoordinator för samverkansprojektet Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige (KOLV). Detta är ett samarbete mellan Förvaltningshögskolan och 10 kommuner i Göteborgsregionen samt Västra Götalandsregionen.