Länkstig

Malgorzata Erikson

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B224
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Studievägledare

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B328
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Malgorzata Erikson

Bakgrund Efter grundutbildning på Förvaltningsprogrammet började jag min forskarbana på Kommunforskning i Västsverige (KFi) där jag bland annat utvärderade sjukvårdsreformer. År 1999 blev jag fil lic, 2004 blev jag fil dr i offentlig förvaltning och från och med 2021 docent.

Sedan 1990-talet har jag varit verksam som lärare vid Förvaltningshögskolan och jag blev universitetslektor och studierektor. Från 2013 till 2021 var jag proprefekt med särskilt ansvar för grund- och avancerad utbildning.

Som utbildningsansvarig vid Förvaltningshögskolan arbetade jag med pedagogiskt ledarskap och utveckling, och jag var administrativt ansvarig för våra grundutbildningar. Under en tid har jag också vikarierat som studievägledare. Forskningsintresse Den tidiga forskningen kan betecknas som kommunforskning med fokus på kommunpolitiker som ledare och på deras betydelse för de kommuner de styr. Den senare forskningen kan etiketteras som forskning av statligt styrd verksamhet med fokus på högre utbildning, där ett gemensamt tema är hur styrning på europeisk och nationell nivå inverkar på den verksamhet som bedrivs inom den nationella högre utbildningen. Sedan 2020 är jag medlem i Forskargruppen för studier styrning och ledning i skolan (FOFOS) Undervisning Under min tid som lärare har jag undervisat inom en lång rad områden, bland annat utvärdering, kvalitativa metoder, organisationsteori och ledarskap, styrning av förskolan, digitalisering inom offentlig förvaltning. Från 2022 ansvarar jag för praktikkursen på masterprogrammet.