Bild
Vy över Sollefteå
Vy över Sollefteå
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Lokaliseringsutmaningen – jämlik offentlig service och demokratisk styrning i hela Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6997137
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Framtiden för Sveriges landsbygd hänger på lokalsamhällenas kapacitet att på ett demokratiskt sätt ta itu med de utmaningar som följer med beslut om lokalisering av offentlig service. För att skapa ett hållbart samhälle måste besluten accepteras eller åtminstone tolereras av befolkningen.

Runtom i Sverige tas initiativ av lokala politiska aktörer för att försvara offentliga tjänster och hitta innovativa lösningar. Vi måste lära av såväl framgångar som motgångar och detta projekt avser att stödja lärandet mellan kommuner och regioner.

Svåra politiska beslut behöver fattas under kommande år. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur politiska prioriteringar och beslutsfattande om lokalisering av offentliga tjänster kan göras på ett legitimt sätt.