Bild
Kommunkarta - politiska styren efter valet 2018
Länkstig

Konkurrensdemokrati i svenska kommuner

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Projektet fokuserar på hur kommunpolitiker och partier hanterar de motstridiga krav som ställs på dem från å ena sidan parlamentarism och politisk konkurrens och å andra sidan marknadisering och konkurrensutsatt förvaltning.

Bilden av vår lokala demokrati har under dess första sekel präglats av berättelser om pragmatik och samförståndsanda, där ideologiska tvister och partipolitik inte sägs vara lika framträdande som i den nationella politiken. Svensk kommunpolitik är dock idag betydligt mer ideologisk och konfliktfylld än vad många inser och den ideologiska spännvidden mellan partierna i kommunerna är minst lika stor som i riksdagen.