Bild
Länkstig

Alkoholopinionen i Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Finansiär
Systembolagets råd för alkoholforskning

Kort beskrivning

Genom frågor i de nationella SOM-undersökningarna följer projektet svensk alkoholopinion över tid och vad som förklarar åsiktsvariationen. Särskilt studerar vi de politiska styrmedlens förankring. Om styrmedlen förlorar sin legitimitet påverkas förutsättningarna för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. I projektet undersöker vi människors förståelse av hur ekonomiska, legala och informerande styrmedel påverkar alkoholkonsumtionen.

Projektets historia och genomförande

Sedan ett antal år har Systembolagets alkoholforskningsråd (SRA) finansierat undersökningar vid Göteborgs universitet som studerar den svenska alkoholopinionen genom frågor i de nationella SOM-undersökningarna. Stödet har gjort det möjligt att följa hur den svenska alkoholopinionen har förändrats över tid och vi kan idag ge en god bild över vilka politiska instrument som folket är mer respektive mindre positiva till. Huvudresultatet är att den svenska restriktiva linjen har ett brett stöd och att opinionsutvecklingen under 2000-talet snarare går i restriktiv än i liberal riktning (även om den trenden tycks ha stannat av under de senaste åren). Men synen på olika alkoholpolitiska instrument varierar, och en del har större uppslutning än andra.

Vid sidan av att följa opinionsutvecklingen har ett huvudsyfte för oss varit att undersöka variationerna i opinionen och hitta faktorer som förklarar varför människor tycker olika, frågor som är av största vikt för att förklara varför opinionsvindar vänder och vad som på lång sikt kan stärka respektive underminera legitimiteten för den förda politiken.

Sören Holmberg och Lennart Weibull var från början  gemensamt ansvariga för projektet. David Karlsson anslöt 2014 och tog över som projektledare 2017.  Projektet har fokuserat olika frågor under tre- och tvåårsperioder under namnen Alkohol, livsstil och politik: Alkoholopinion: problemupplevelsens roll  och Alkoholideologi – hur ideologi och värderingar formar alkoholopinionen. Sedan 2020 heter projektet formellt Alkoholopinionen och de politiska styrmedlen.

Publikationer

Holmberg, Sören & Lennart Weibull (2006) ”Besök på Calle Grenz Shop”, i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red) Du stora nya värld. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören & Lennart Weibull (2007). ”Den förändrade alkoholopinionen”, i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red) Det nya Sverige. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören & Lennart Weibull (2008). ”Alkoholvanor och alkoholpolitik”, i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red) Skilda världar. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören & Lennart Weibull (2009). ”Det är skillnad på vin, sprit och starköl”, i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red) Svensk höst. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören & Lennart Weibull (2010). ”Alkoholskattens två sidor”, i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red) Nordiskt ljus. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören & Lennart Weibull (2011). ”Alkoholvanor och alkoholopinionen”, i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red) Lycksalighetens ö. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören & Lennart Weibull (2012). ”Alkoholkonsumtion – vanor och volym”, i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) I framtidens skugga. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören & Lennart Weibull (2013). ”Förändringar i alkoholopinionen”, i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) Vägskäl. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören & Lennart Weibull (2014). ”Restriktivare alkoholopinion men liberalare alkoholvanor”, i Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) Mittfåra och marginal. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören, David Karlsson & Lennart Weibull (2015). ”Alkoholen som samhällsproblem”, i Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (red) Fragment. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Karlsson, David, Lennart Weibull & Sören Holmberg (2016). ”Alkoholideologi och alkoholopinion”, i Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria Solevid (red) Ekvilibrium. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Weibull, Lennart, Sören Holmberg och David Karlsson (2017) Studier i svensk alkoholopinion. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Weibull, Lennart, Sören Holmberg,  David Karlsson och Sofia Arkhede (2017) Alkoholrelaterade frågor i de nationella SOM-undersökningarna 1986–2016. SOM-rapport nr 2017:41. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Karlsson, David, Sören Holmberg & Lennart Weibull (2017). ”Alkoholopinionen och verkligheten” i Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik Oskarsson och Maria Oscarsson (red) Larmar och gör sig till. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
Tabellbilaga

Karlsson, David, Sören Holmberg & Lennart Weibull (2018). ”Värderingsmönster bakom alkoholopinionen”. I Ulrika Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren & Maria Oskarson (red) Sprickor i fasaden. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 
Tabellbilaga

Karlsson, David, Sören Holmberg & Lennart Weibull (2019). ”Åsiktsöverensstämmelse mellan medborgare och politiker i alkoholpolitiska frågor”. I Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg och Annika Bergström (red) Storm och stiltje. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
Tabellbilaga

Karlsson, David, Sören Holmberg & Lennart Weibull (2020). ”Njutning eller hälsa? En studie om riskkonsumtion”. I Ulrika Andersson, Anders Carlander och Patrik Öhberg (red) Regntunga skyar. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
Tabellbilaga

Karlsson, David, Sören Holmberg & Lennart Weibull (2020) Varför vill så många svenskar behålla alkoholmonopolet? PopNAD

Karlsson, David, Sören Holmberg & Lennart Weibull (2020). ”Solidarity or Self-interest? Public Opinion in Relation to Alcohol Policies in Sweden”. Nordic Studies on Alcohol and Drugs,  37(2) 105–121.

Karlsson, David, Sören Holmberg & Lennart Weibull (2021). ”Folkhälsa och ekonomi i alkoholpolitiken”. I Ulrika Andersson, Anders Carlander, Marie Grusell & Patrik Öhberg (red) Ingen anledning till oro (?). Göteborgs universitet: SOM-institutet.
Tabellbilaga

Karlsson, David, Sören Holmberg & Lennart Weibull (2022). ”Effektivitetsbedömningar påverkar alkoholopinionen”. I Ulrika Andersson, Henrik Oscarsson, Björn Rönnerstrand och Nora Theorin (red.) Du sköra nya värld. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
Tabellbilaga

Karlsson, David, Sören Holmberg & Lennart Weibull (2023). ”Svenska folket tycker om Systembolaget”. I Ulrika Andersson, Patrik Öhberg, Anders Carlander, Johan Martinsson & Nora Theorin (red) Ovisshetens tid. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet
(Tabellbilaga )

Karlsson, David, Sören Holmberg & Lennart Weibull (2024). ”Alkoholskatten som styrmedel”. I Ulrika Andersson, Anders Carlander & Björn Rönnerstrand (red) Inferno. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet
(Tabellbilaga)

Relaterade publikationer

Karlsson David (2012). "Alcohol policy and local democracy in Sweden". Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 2012;29(3):233-252. doi:10.2478/v10199-012-0016-9

Leimar Per, Mats Ramstedt och Lennart Weibull (2017). "Public opinion and alcohol policy in Sweden, 1990–2012". Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 2013;30(6):473-490. doi:10.2478/nsad-2013-0046