Länkstig

Anna Lyngfelt

Viceprefekt

Institutionen för didaktik och pedagogisk
profession
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Professor

IDPP
Ledning
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna Lyngfelt

Anna Lyngfelt är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Hon är utbildad ämneslärare i svenska och engelska och docent i litteraturvetenskap. Hennes forskning är inriktad på litteraturdidaktik, demokratifrågor och svenskämnets estetiska uttrycksformer. Andra forskningsintressen är språkutvecklande arbete i flerspråkiga klassrum och hållbarhetsfrågor – se https://forskul.se/tidskrift/volym-9-nummer-3-2021/.

Hennes erfarenhet av att undervisa och handleda studenter på grundnivå och avancerad nivå är omfattande. Lyngfelt har också mångårig erfarenhet av att arbeta som lärare och handledare på forskarutbildningen. Administrativt har hon arbetat som studierektor, inriktningsansvarig, programledare och viceprefekt för grundutbildning och forskarutbildning. För närvarande är hon viceprefekt med ansvar för forskarutbildningen och ingår i institutionens ledningsgrupp.