Länkstig

Anna Lyngfelt

Professor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
svenska
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna Lyngfelt

Anna Lyngfelt är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Hon är utbildad ämneslärare i svenska och engelska och docent i litteraturvetenskap. Hennes forskning är inriktad på litteraturdidaktik, demokratifrågor och svenskämnets estetiska uttrycksformer. Andra forskningsintressen är språkutvecklande arbete i flerspråkiga klassrum och hållbarhetsfrågor – se https://forskul.se/tidskrift/volym-9-nummer-3-2021/. Den forskargrupp som hon leder heter Bildning och hållbarhet.

Hennes erfarenhet av att undervisa och handleda studenter på grundnivå och avancerad nivå är omfattande. Lyngfelt har också mångårig erfarenhet av att arbeta som lärare och handledare på forskarutbildningen. Administrativt har hon arbetat som studierektor, inriktningsansvarig, programledare och viceprefekt för grundutbildning och forskarutbildning.