Länkstig

Karin Henning

Universitetsbibliotekarie

KvinnSam, Humanistiska
biblioteken
Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg

Om Karin Henning

Jag arbetar i team KvinnSam vid Humanistiska biblioteket. KvinnSam är nationellt bibliotek för genusforskning och har samlingar inom kvinnohistoria och genusvetenskap. Sedan 2018 är KvinnSam också universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice.

Jag ingår också i arbetsgruppen för projektet Queerlit (https://www.gu.se/forskning/databasen-queerlit) och har tidigare arbetat med Svensk kvinnobiografiskt lexikon (SKBL), se www.skbl.se/