Länkstig

Anna Nordenstam

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
H3306
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna Nordenstam

Presentation

Anna Nordenstam (f. 1965), fil. dr. 2001, universitetslektor i litteraturvetenskap 2004, docent 2010, professor 2019.

Hon är temaledare för temat Lärande, text och språk (LTS) vid forskarskolan CUL - Centrum för utbildningsforskning och lärarprofession.

Hon är styrelseledamot i Svensklärarföreningen och NNMF - Nordiska Nätverket för modersmålsdidaktik.

Ledamot av Etikprövningsmyndigheten

Ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgrupp för ämnesdidaktik 2019–2021.

Professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet 2014–2020 och gästprofessor sedan 2021–.

Hon undervisar och handleder från A-nivå till master/doktorandnivå i litteraturvetenskap samt inom lärarutbildningen.

Pågående forskningsprojekt:

Projektledare för ”Feministiska svenska tecknade serier som medium för politisk aktivism och kritik”, finansierat av Vetenskapsrådet 2019-2022. I projektgruppen: Margareta Wallin Wictorin, Karlstad universitet, Mike Frangos Linnéuniversitetet, Maria Margareta Österholm Stockholms universitet och Kristy Beers Fägersten, Södertörn.

Projektdeltagare i forskningsprojektet: ”A multidisciplinary study of feminist comic art”, finansierat av Östersjöstiftelsen 2018-2021. Projektledare är Kristy Beers Fägersten, prof. i engelska med lingvistisk inriktning vid Södertörn. Projektgruppen består Anna Nordenstam, Göteborgs universitet, Margareta Wallin Wictorin, Karlstads universitet, Elizabeth Nijdam, University of Michigan, Leena Romu, University of Tampere, José Alaniz, University of Washington.

Projekt: Norm crit. Läsning av skönlitteratur i förskolan” som undersöker normkritisk barnlitteratur i förskolor i Sverige tillsammans med kollegan fil. dr, universitetslektor Kristina Hermansson.

Projekt: ”Läsa lätt? En studie om lättläst skönlitteratur för unga” tillsammans med professor Christina Olin-Scheller, Karlstad universitet.

Projekt: ”Att läsa utmanande texter. Litteraturläsning på IB-programmet i Sverige och Finland” tillsammans med fil.dr, universitetslektor Maritha Johansson, Linköping universitet.

Hon är med i institutionens forskningsområde Barn, barndom och kulturella praktiker.

Forskningsintressen

* Feministiska serier och grafiska romaner

* Barn- och ungdomslitteratur

* Litteraturdidaktik

* Litteraturhistoriografi

* Modern fiktion, intersektionalitet, queer, klass, etncititet

* Äldre kvinnotidskrifter

* Brevutgivning och brevforskning