Länkstig

Katharina Dahlbäck

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning svenska
Fax
031-786 22 44
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 436a
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Katharina Dahlbäck

Katharina Dahlbäck är universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning svenska. I lärarutbildningen arbetar hon främst med svenskdidaktik, VFU-kurser och handledning. Med ämnesbakgrund i musik, svenska och filosofi har hon arbetat inom olika skolformer från förskoleklass till gymnasium, vuxenutbildning och kulturskola. 2017 disputerade Katharina med avhandlingen Svenskämnets estetiska dimensioner – i klassrum, kursplaner och lärares uppfattningar. Hennes forskningsintressen är speciellt estetiska uttrycksformers betydelse för kommunikation, lärande och språkutveckling samt hur de kan användas som didaktiska verktyg i lärarutbildning och skola.