Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Olof Franck

Om Olof Franck

Jag är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen, och docent i religionsfilosofi.

Mina forsknings- och undervisningsintressen faller huvudsakligen under religionsdidaktik, etikdidaktik, etik, religionsfilosofi och religionsvetenskap, samt ESD med fokus på social hållbarhet.

Mina senaste publikationer behandlar frågor rörande interkulturell religions- och etikdidaktik, konceptioner av etisk kompetens i utbildningsvetenskapligt relevanta kontexter, konstruktiv religionskritik samt filosofiska plattformar för att utveckla etikundervisning.

Jag är verksam i Avdelningen för SO-didaktik och i forskningsmiljön KRUF (Kritisk utbildningsforskning) vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Jag medverkar i kurser bl a i Grundlärarprogrammet, inom det internationella Masterprogrammet i ESD, i Pedagogikprogrammet och i forskarutbildning, med inriktning mot exempelvis forskningsetik.

Jag är ledamot i Fakultetsstyrelsen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Jag är engagerad i olika sammanhang där religionsdidaktiska och -pedagogiska frågor står i fokus, bland annat som vice ordförande i Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR), som svensk representant i styrelsen för The European Forum for Teachers of Religious Education (EFTRE) samt i flera svenska och internationella nätverk. Jag är ledamot av redaktionsrådet för Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education.

Aktuella forskningsprojekt:

Att skärpa den etiska blicken och rösten. En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter / Skolforskningsinstitutet (EthiCo II). (Tillsammans med Christina Osbeck (projektledare), David Lifmark, Annika Lilja, Anna Lyngfelt och Karin Sporre.)

Att skärpa den etiska blicken och rösten - En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter för elever i åk 5 / ULF. (Tillsammans med Annika Lilja (projektledare), David Lifmark, Anna Lyngfelt, Christina Osbeck och Karin Sporre.)

Powerful Knowledge in Religious Education - Exploring Paths to Knowledge-Based Learning, eds Olof Franck & Peder Thalén, Palgrave, Publ Spring 2022.