Länkstig

Olof Franck

Om Olof Franck

Professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen, och docent i religionsfilosofi.

Forskningsintressen

Min forskning har sin hemvist i ämnesdidaktik med inriktning mot etik- respektive religionsdidaktik, samt inom ESD med fokus på frågor som rör social hållbarhet. Det är också i dessa fält, samt inom etik och religionsfilosofi, som mina publikationer företrädesvis hör hemma. Under senare år har jag varit engagerad i forskningsprojekt om hur konceptioner av etisk kompetens kommer till uttryck i skolans styrdokument och undervisning, projekt som finansierats av Vetenskapsrådet respektive Skolforskningsinstitutet. Jag leder för närvarande en explorative workshop om powerful knowledge i undervisning i samhällsorienterande ämnen, finansierad av Vetenskapsrådet.

Undervisningsintressen

Min undervisning är förlagd till forskarutbildningen där jag är kursledare för kurser i bland annat forskningsetik, men också till lärarutbildningen och masterutbildningar. Jag handleder flera doktorander företrädesvis med ämnesdidaktisk inriktning.