Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Olof Franck

Professor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
samhällsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 15
40530 Göteborg
Rumsnummer
B3 359
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Olof Franck

Jag är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen, och docent i religionsfilosofi.

Mina forsknings- och undervisningsintressen faller huvudsakligen under religionsdidaktik, etikdidaktik, etik, religionsfilosofi och religionsvetenskap, samt ESD med fokus på social hållbarhet.

Mina senaste publikationer behandlar frågor rörande interkulturell religions- och etikdidaktik, konceptioner av etisk kompetens i utbildningsvetenskapligt relevanta kontexter, konstruktiv religionskritik samt filosofiska plattformar för att utveckla etikundervisning.

Jag är verksam i forskningsmiljön KRUF (Kritisk utbildningsforskning) vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, och medverkande i kurser bl a inom det internationella masterprogrammet i ESD, i Pedagogikprogrammet och i forskarutbildning, med inriktning mot exempelvis forskningsetik.

Jag är ledamot i Utbildningsvetenskapliga fakultetens lärarförslagsnämnd.

Jag är engagerad i olika sammanhang där religionsdidaktiska och -pedagogiska frågor står i fokus, bland annat som ordförande i Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR), som svensk representant i styrelsen för The European Forum for Teachers of Religious Education (EFTRE) samt i flera svenska och internationella nätverk.

Aktuella forskningsprojekt:

What may be learnt in ethics? Varieties of conceptions of ethical competence to be taught in compulsory school / Vetenskapsrådet (Dnr 2014-2030) (EthiCo I). (Tillsammans med Christina Osbeck (projektledare), Annika Lilja, Karin Sporre och Johan Tykesson.)

Att skärpa den etiska blicken och rösten. En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter / Skolforskningsinstitutet (EthiCo II). (Tillsammans med Christina Osbeck (projektledare), David Lifmark, Annika Lilja, Anna Lyngfelt och Karin Sporre.)

Att skärpa den etiska blicken och rösten - En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter för elever i åk 5 / ULF. (Tillsammans med Annika Lilja (projektledare), David Lifmark, Anna Lyngfelt, Christina Osbeck och Karin Sporre.)