Länkstig

Olof Franck

Om Olof Franck

Professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen, och docent i religionsfilosofi.

Mina forsknings- och undervisningsintressen faller huvudsakligen under religionsdidaktik, etikdidaktik, etik, religionsfilosofi och religionsvetenskap, samt ESD med fokus på social hållbarhet.

I mina senaste publikationer behandlas frågor rörande interkulturell religions- och etikdidaktik, konceptioner av etisk kompetens i utbildningsvetenskapligt relevanta kontexter, konstruktiv religionskritik, powerful knowledge med fokus på religionsundervisning, samt filosofiska plattformar för att utveckla etikundervisning.

Jag är verksam i Avdelningen för SO-didaktik och i forskningsmiljön KRUF (Kritisk utbildningsforskning) vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, och medverkar i kurser bl a i Grundlärarprogrammet, inom det internationella Masterprogrammet i ESD, i Pedagogikprogrammet och i forskarutbildning, med inriktning mot exempelvis forskningsetik. Sedan 2021 är jag ledamot i fakultetsstyrelsen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Jag har engagemang i olika sammanhang där religionsdidaktiska och -pedagogiska frågor står i fokus, bland annat som vice ordförande i Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR), som ledamot i styrelsen för Nationellt forum för religionsdidaktisk och -pedagogisk forskning, som svensk representant i styrelsen för The European Forum for Teachers of Religious Education (EFTRE) samt i flera svenska och internationella nätverk. Sedan 2021 är jag ledamot av redaktionsrådet för Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education.

Aktuella forskningsprojekt:

Att skärpa den etiska blicken och rösten. En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter / Skolforskningsinstitutet (EthiCo II). (Tillsammans med Christina Osbeck (projektledare), David Lifmark, Annika Lilja, Anna Lyngfelt och Karin Sporre.)

Att skärpa den etiska blicken och rösten - En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter för elever i åk 5 / ULF. (Tillsammans med Annika Lilja (projektledare), David Lifmark, Anna Lyngfelt, Christina Osbeck och Karin Sporre.)

Kraftfull kunskap i samhällsorienterande ämnen: utmaningar och möjligheter (VR Explorative workshop) 2022-2023.

Powerful Knowledge in Religious Education - Exploring Paths to Knowledge-Based Learning, eds Olof Franck & Peder Thalén, Palgrave, Publ Spring 2022.