Länkstig

Olle Widhe

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C655
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Proprefekt

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Olle Widhe

Ledningsuppdrag och andra engagemang

Olle Widhe är proprefekt vid institutionen. Han är medlem i redaktionen för Barnboken: Journal of Children's Literature Research och ledamot i kulturrådets arbetsgrupp för barn- och ungdomslitteratur.

Undervisning

För närvarande undervisar Olle Widhe om barn- och ungdomslitteraturens historiska sammanhang och utveckling, samt om svenskämnets didaktik med fokus på frågor som rör elevers motivation och hur man kan utforma en tolkande läsundervisning.

Forskning

Olle Widhes vetenskapliga intresse rör det mångdimensionella förhållandet mellan text och läsning. Hans forskning har behandlat detta förhållande på skilda men ändå nära sammanhängande områden.

Doktorsavhandlingen Främlingskap (2005) följer det läsarorienterade tilltalet i den finlandssvenske författaren Willy Kyrklunds experimentella romaner och analyserar hur de upprättar en etisk relation till läsaren genom transformeringen av klassiskt didaktiska genrer.

I sitt postdoktorala projekt, som mynnade ut i boken Dö din hund! Krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år (2015), undersöker han hur barnböcker tematiserar lek och läsning under moderniteten, men också hur deras tilltal och pedagogiska uppgift förändras över tid.

För närvarande forskar Olle Widhe om brytpunkterna i barnlitteraturens historia med särskilt fokus på tiden runt 1850 och 1970-talet. Detta projekt förenar frågor som rör synen på barn och vuxna, synen på barn- och ungdomslitteraturen och dess uppgift, kopplingar till och förnyelser av estetiska traditioner. I ett annat pågående större forskningsprojekt, ”LOK: läsning och kroppslighet”, som han driver tillsammans med docent Katarina Elam från Högskolan Väst, behandlas meningsskapandets kroppsliga grund.