Göteborgs universitet
Länkstig

Talmotoriska störningar hos barn och ungdomar – bedömning och intervention

Uppdragsutbildning inom logopedi.

Talmotoriska störningar hos barn och ungdomar – bedömning och intervention

Avancerad nivå | 3 hp | Kurskod: LOU001 | Höstterminen 2023

 

Om kursen

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap kring (logopedisk) analys, bedömning, diagnostik samt intervention av talmotoriska störningar hos barn och ungdomar. Orsaksteorier, differentialdiagnosticering samt principer för olika interventionsmetoder i relation till klinisk verksamhet har särskild tonvikt under kursen.

Undervisning kommer att ske genom föreläsningar, seminarier och grupparbete.  Innan första kurstillfället ska studenten ha tagit del av inspelat material och artiklar.
Lärare på kursen är Åsa Mogren och AnnaKarin Larsson från Göteborgs universitet samt Susanne Rex (Region Skåne) och Ann Malmenholt (Karolinska Institutet).

I kursen ingår arbete i grupp som redovisas med en skriftlig rapport samt en muntlig redovisning av denna vid sista tillfället.

Kursdatum

Två heldagar på campus Medicinareberget den 17–18 oktober samt en examinationsdag den 6 december 2023. Ytterligare en dag, 27 oktober, är schemalagd för eget arbete i grupp på distans.

Kurskostnad

4500:- (exklusive moms).

För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch bekostas av deltagarna.

Kursplan

Talmotoriska störningar hos barn- och ungdomar - bedömning och intervention LOU001

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs logopedexamen.

Ansökan

Sista anmälningsdag är 1 september 2023.

Begränsat antal kursplatser. Kursen ges med förbehåll att det är tillräckligt många sökande.

Anmälningsblankett (pdf)

Kontaktperson

AnnaKarin Larsson, anna-karin.larsson.2@gu.se