Göteborgs universitet
Länkstig

Tobaksprevention, rådgivning och tobaksavvänjning

Uppdragsutbildning vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. I samverkan med Tobakspreventiv Mottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Syfte

Kursens syfte är att ge personer inom hälso- och sjukvårdsområdet kunskaper för att självständigt kunna utföra kvalificerad tobaksavvänjning samt kunna arbeta med tobaksfrågor i den egna verksamheten.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande kunskapsområden:

 • Tobaksprevalens, folkhälsa, individ- och samhällsekonomiska konsekvenser av tobaksbruk
 • Evidensbaserade tobakspreventiva åtgärder i samhället
 • Tobaksindustrins miljöpåverkan och etiska aspekter
 • Patofysiologiska skadeverkningar och medicinska risker med att använda olika slag av tobaksprodukter
 • Hälsovinster vid tobaksstopp
 • Kunskap om nikotin- och tobaksprodukter
 • Teori om förändringsprocesser och metoder för tobaksavvänjning
 • Samtalsmetodik och rådgivning vid tobaksavvänjning
 • Nikotinberoende och abstinenssymtom
 • Läkemedel vid tobaksavvänjning
 • Modell för praktisk tobaksavvänjning individuellt- och i grupp samt återfallsprevention och dess tillämpning på olika patientgrupper
 • Praktisk tobaksavvänjning
 • Kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering av insatser
 • Systematiskt arbete med tobaksförebyggande åtgärder på arbetsplats och organisation
 • Internationella och nationella mål, lagar och förordningar och samt handlingsplaner relaterade till tobak- och nikotinprodukter samt tobaksbruk

Målgrupp

Personer inom hälso- och sjukvårdsområdet såsom sjuksköterskor, hälsopedagoger, tandhygienister som/vilka i sitt arbete möter personer som behöver stöd för att sluta använda tobak.

Förkunskaper

För uppdragsutbildningen rekommenderas Svenska B och Engelska A samt examen på högskolenivå om minst 180 högskolepoäng inom något av hälsovetenskapens huvudområden eller motsvarande.

Kostnad

10 000 kronor, exklusive moms.

Plats

Utbildningen ges digitalt över Zoom. 

Kursdagar

Nästa kurs ges våren 2024, med start 11 januari. Sista anmälningsdag är 10 december. Sen anmälan är öppen till kursstart. Sökande som inte uppfyller behörighetskraven kan antas till kursen i mån av plats.

Övrigt

Ansökningsblankett laddas ned från denna hemsida. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid lågt antal sökande. Du som sökt meddelas då via mejl.