Göteborgs universitet
Bild
modell av en hjärna, två personer i bakgrunden
Länkstig

Uppdragsutbildning inom neurologi, rehabilitering och psykiatri

Här kan du läsa om de uppdragsutbildningar som går att söka, och de som är planerade att gå de närmsta terminerna. Utbudet kan komma att ändras.

Alla våra uppdragsutbildningar är utvecklade i nära samarbete med neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och ger dig kunskaper och verktyg som du kan använda i ditt arbete. 

Ansök

På många av våra uppdragsutbildningar kan arbetsgivare köpa enstaka platser. Du som vill gå kursen kan själv söka en plats, men din arbetsgivare måste godkänna och skriva under ansökan.

För att söka till våra uppdragsutbildningar fyller du i en ansökningsblankett och skickar den direkt till oss via mejl eller brev. Ansökningsblanketterna för de kurser som är aktuella att söka finns under respektive kurs här på hemsidan. Vilka bilagor som ska bifogas framgår av ansökningsblanketten.

Sista ansökningsdagen är vanligtvis mitten på maj och mitten av november, men i mån av plats kan du antas fram till kursstart. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om våra aktuella uppdragsutbildningar. Kontakta oss så skriver vi upp dig på utskickslistan. 

Uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning är en universitetskurs som köps av en arbetsgivare. Kostnaden varierar beroende på uppdragsutbildningens längd och innehåll.

Uppdragsutbildningarna håller samma höga kvalitet som ordinarie utbildning, och kursdeltagaren får högskolepoäng och studieintyg.

Kurser höstterminen 2023

Ansökan till kurserna Akut neurosjukvård och Stroke i tidigt skede – ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv är förlängd. Du kan antas fram till kursstart, i mån av plats.

Akut neurosjukvård

MNV237 | Avancerad nivå | 7,5 hp | Kursen ges på halvfart v. 37–46

Lär dig mer om akuta aspekter av olika neurologiska sjukdomar och skador! 

Kursen passar särskilt dig som är ny inom akutsjukvården eller dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper, oavsett profession.

På kursen får du bland annat lära dig om hjärnans struktur och funktion i relation till neurologiska symptom, interventioner i förhållande till sjukdomstyp, prognos och förekommande komplikationer samt grundläggande principer för omvårdnad, diagnostik, utredning och akuta övervaknings- och behandlingsinsatser.

Du får också reflektera kring den egna professionens roll och etiska frågeställningar. Kursen passar alla professioner.

Stroke i tidigt skede – ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv

MNV254 | Avancerad nivå | 7,5 hp | Kursen ges på halvfart v. 46–2

Det här är en kurs som vill fördjupa dina kunskaper om stroke i det tidiga skedet. Få svar på frågor som:

  • Vad påverkar prognos och återhämtning efter stroke?
  • Vilka behandlande och rehabiliterande åtgärder kan man erbjuda personer med stroke och deras närstående?
  • Hur samverkar man multidisciplinärt inom hälso- och sjukvården och med andra samhällsinsatser?

Kursen passar alla som arbetar inom strokevård och -rehabilitering, till exempel sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, neuropsykologer och läkare.

Ätstörningar hos barn och vuxna – teori och praktik

MNV252 | Avancerad nivå | 7,5 HP | Kvartsfart
Det här är en kurs för dig som arbetar med specialiserad ätstörningsvård i Västra Götalandsregionens regi.

Du som är VGR-anställd kan anmäla dig i Regionkalendern.

Kurser vårterminen 2024

Dessa kurser planeras för vårterminen 2024. Utbudet kan komma att förändras.

Meddela gärna om du är intresserad av någon av kurserna. Mejla oss eller använd formuläret för intresseanmälan som finns här bredvid.

Multipel skleros

MNV220 | Avancerad nivå | 7,5 hp

Traumatiska hjärnskador

MNV225 | Avancerad nivå | 7,5 hp

Rehabiliteringsmedicin med fokus personer med neurologiska funktionshinder

MNV234 | Avancerad nivå | 7,5 hp 

Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om neurologisk rehabilitering. Under kursen kommer du som deltagare att fördjupa dina kunskaper om bland annat rehabiliteringsprocessen, aktuell forskning och International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) som gemensam grund för rehabiliteringsarbete. Kursen bygger vidare på de kunskaper som du har med dig från din yrkesexamen och ditt yrkesliv.

Stroke i det senare skedet – ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv

MNV257 | Avancerad nivå | 7,5 hp

Det här är en kurs för dig som vill få ökad kunskap om situationen för personer med stroke i senare skede. Kursen är inriktad på återhämtningsfasen efter stroke som omfattar bland annat motivation, omorientering och samhällsaspekter, samt kring det fortsatta livet som inkluderar närstående, samlevnad, coping och att återerövra delaktighet.

Kursen omfattar bedömning, intervention, utvärdering och strukturerad uppföljning ur ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv. Hur konsekvenser av hjärnskadesyndrom vid stroke tar sig uttryck gällande fysiska, kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omfattas. Kursen omfattar även riskfaktorer och sekundärprevention.

 

Kurser höstterminen 2024

Dessa kurser planeras för höstterminen 2024. Utbudet kan komma att förändras.

Meddela gärna om du är intresserad av någon av kurserna. Mejla oss eller använd formuläret för intresseanmälan som finns här bredvid.

Akut neurosjukvård

MNV237 | Avancerad nivå | 7,5 hp

Nordic advanced spinal cord injury rehabilitation (NASCIR)

MNV249 | Avancerad nivå | 7,5 hp

Stroke i det tidiga skedet – ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv

MNV256 | Avancerad nivå | 7,5 hp

Vi som arbetar med uppdragsutbildningarna

Hanna Persson, docent, specialistfysioterapeut
Telefon: 070-578 04 28
E-post: hanna.persson@neuro.gu.se

Emma Kjörk, kurssamordnare, med. dr, arbetsterapeut
Telefon: 076-558 72 67
E-post: emma.kjork@neuro.gu.se 

Lovisa Aronsson, kurssamordnare, sjuksköterska
E-post: lovisa.aronsson@neuro.gu.se

Johanna Hall, utbildningsadministratör
Telefon: 031-342 12 29, mobil: 0722-29 27 91
E-post: johanna.hall@neuro.gu.se

Emelie Axwalter, kommunikatör
E-post: emelie.axwalter@neuro.gu.se

Mats Tullberg, docent, ansvarig för uppdragsutbildningen
E-post: mats.tullberg@neuro.gu.se