Göteborgs universitet
Bild
modell av en hjärna, två personer i bakgrunden
Länkstig

Uppdragsutbildning inom neurologi, rehabilitering och psykiatri

Här kan du läsa om de uppdragsutbildningar som går att söka, och de som är planerade att gå de närmsta terminerna. Utbudet kan komma att förändras.

Alla våra uppdragsutbildningar är utvecklade i nära samarbete med neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och ger dig kunskaper och verktyg som du kan använda i ditt arbete. 

Ansök

På många av våra uppdragsutbildningar kan arbetsgivare köpa enstaka platser. Du som vill gå kursen kan själv söka en plats, men din arbetsgivare måste godkänna och skriva under ansökan.

För att söka till våra uppdragsutbildningar fyller du i en ansökningsblankett och skickar den direkt till oss via mejl eller brev. Ansökningsblanketterna för de kurser som är aktuella att söka finns under respektive kurs här på hemsidan. Vilka bilagor som ska bifogas framgår av ansökningsblanketten.

Sista ansökningsdagen är vanligtvis mitten på maj och mitten av november, men i mån av plats kan du antas fram till kursstart. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om våra aktuella uppdragsutbildningar. Kontakta oss så skriver vi upp dig på utskickslistan. 

Uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning är en universitetskurs som köps av en arbetsgivare. Kostnaden varierar beroende på uppdragsutbildningens längd och innehåll.

Uppdragsutbildningarna håller samma höga kvalitet som ordinarie utbildning, och kursdeltagaren får högskolepoäng och studieintyg.

Kurser höstterminen 2022

Du kan ansöka till kurserna fram till kursstarten.

Akut neurosjukvård

MNV237 | Avancerad nivå | 7,5 hp | Kursen ges på halvfart v. 38–46.

Det här är en kurs för dig som vill lära dig om olika akuta neurologiska sjukdomar och skador. Under kursen kommer du som deltagare att fördjupa dina kunskaper om bland annat
neurologiska symptom, sjukdomsmekanismer, diagnostiska metoder, principer för omvårdnad och akuta interventioner, psykologiska reaktioner, krishantering och etiska aspekter.

Epilepsi hos barn och vuxna

MNV202 | Avancerad nivå | 7,5 hp | Kursen ges på halvfart v. 37–48.

Det här är en uppdragsutbildning för dig som arbetar inom något av hälsovetenskapens områden och vill öka din kunskaper om epilepsi. Under utbildningen kommer du som deltagare få lära dig mer om diagnostik, behandling, bedömning, omhändertagande och att leva med epilepsi.

Processorienterat ledarskap i förbättringsarbete

MNV227 | Avancerad nivå | 15 hp | Kursen ges på kvartsfart v. 47 2022–v. 24 2023.

Det här är en uppdragsutbildning för dig som arbetar i teambaserade förbättrings- och utvecklingsarbeten inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildningen ges i samverkan mellan institutionen för neurovetenskap och fysiologi och neurosjukvården samt kvalitetsstrategiska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Stroke – ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv

MNV229 | Avancerad nivå | 15 hp | Kursen ges på halvfart, del 1 v. 46–04, del 2 v. 13–23

På denna kurs får du som arbetar med personer som har fått en stroke fördjupa dina kunskaper om det interprofessionella perspektivet på omhändertagande vid stroke. Du kommer att få ta del av kunskap som utgår från evidens och som är förankrad i vetenskaplig praxis. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om stroke och bygger vidare på de kunskaper som du har med dig från din yrkesexamen och från ditt yrkesliv.

Kurser vårterminen 2023

Ansökan öppnar hösten 2022. 

Du kan göra en intresseanmälan till uppdragsutbildningarna redan nu. Intresseanmälan är inte bindande.

  • Ätstörningar hos barn och vuxna – teori och praktik (7,5 hp, MNV252). Kursen ges på kvartsfart v. 35–02. 

Fler uppdragsutbildningar tillkommer.

Vi som arbetar med uppdragsutbildningarna

Hanna Persson, adj. universitetslektor, specialistfysioterapeut
Telefon: 070-578 04 28
E-post: hanna.persson@neuro.gu.se

Marie Eckerström, utbildningssamordnare, leg. psykolog
E-post: marie.eckerstrom@neuro.gu.se

Mats Tullberg, docent, ansvarig för uppdragsutbildningen
E-post: mats.tullberg@neuro.gu.se

Johanna Hall, utbildningsadministratör
Telefon: 031-342 12 29, mobil: 0722-29 27 91
E-post: johanna.hall@neuro.gu.se

Emelie Axwalter, kommunikatör
E-post: emelie.axwalter@neuro.gu.se