Göteborgs universitet
Bild
modell av en hjärna, två personer i bakgrunden
Länkstig

Uppdragsutbildning inom neurologi, rehabilitering och psykiatri

Här kan du läsa om de uppdragsutbildningar som går att söka, och de som är planerade att gå de närmsta terminerna. Utbudet kan komma att ändras.

Alla våra uppdragsutbildningar är utvecklade i nära samarbete med neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och ger dig kunskaper och verktyg som du kan använda i ditt arbete. 

Ansök

På många av våra uppdragsutbildningar kan arbetsgivare köpa enstaka platser. Du som vill gå kursen kan själv söka en plats, men din arbetsgivare måste godkänna och skriva under ansökan.

För att söka till våra uppdragsutbildningar fyller du i en ansökningsblankett och skickar den direkt till oss via mejl eller brev. Ansökningsblanketterna för de kurser som är aktuella att söka finns under respektive kurs här på hemsidan. Vilka bilagor som ska bifogas framgår av ansökningsblanketten.

Sista ansökningsdagen är vanligtvis mitten på maj och mitten av november, men i mån av plats kan du antas fram till kursstart. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om våra aktuella uppdragsutbildningar. Kontakta oss så skriver vi upp dig på utskickslistan. 

Uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning är en universitetskurs som köps av en arbetsgivare. Kostnaden varierar beroende på uppdragsutbildningens längd och innehåll.

Uppdragsutbildningarna håller samma höga kvalitet som ordinarie utbildning, och kursdeltagaren får högskolepoäng och studieintyg.

Kurser vårterminen 2024

Vårens fyra kurser erbjuds som distanskurser. Du kan antas fram till kursstart i mån av plats.

Multipel skleros

MNV220 | Avancerad nivå | 7,5 hp

Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om multipel skleros. På kursen får du lära dig om allt från grundläggande patofysiologiska mekanismer och symptom i relation till neuroanatomi till moderna immunomodulerande behandlingsmetoder och aktuell forskning. Du får också diskutera och fördjupa dig ibland annat etiska aspekter samt tvärvetenskapligt perspektiv vid omhändertagande och rehabilitering.

Kursen passar dig som möter patienter som har multipel skleros i ditt arbete, oavsett yrkeskategori.

Traumatiska hjärnskador

MNV225 | Avancerad nivå | 7,5 hp

Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om traumatiska hjärnskador och vad det innebär att leva med sådan. Du får fördjupa dina kunskaper inom bland annat funktionell neuroanatomi, fysiska, neuropsykologiska och sociala aspekter samt konsekvenser ur ett individ- och samhällsperspektiv.

Kursen omfattar också såväl medicinska och rehabiliterande åtgärder i det akuta och rehabiliterande skedet samt i det livslånga perspektivet som teoretiska utgångspunkter och interprofessionell teamsamverkan i vård och rehabilitering.

Kursen passar dig som möter patienter som har en traumatisk hjärnskada i ditt arbete, oavsett yrkeskategori.

Rehabiliteringsmedicin med fokus personer med neurologiska funktionshinder

MNV234 | Avancerad nivå | 7,5 hp 

Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om neurologisk rehabilitering. Under kursen kommer du som deltagare att fördjupa dina kunskaper om bland annat rehabiliteringsprocessen, aktuell forskning och International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) som gemensam grund för rehabiliteringsarbete. Kursen bygger vidare på de kunskaper som du har med dig från din yrkesexamen och ditt yrkesliv.

Stroke i det senare skedet – ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv

MNV255 | Avancerad nivå | 7,5 hp

Det här är en kurs för dig som vill få ökad kunskap om situationen för personer med stroke i senare skede. Kursen är inriktad på återhämtningsfasen efter stroke som omfattar bland annat motivation, omorientering och samhällsaspekter, samt kring det fortsatta livet som inkluderar närstående, samlevnad, coping och att återerövra delaktighet.

Kursen omfattar bedömning, intervention, utvärdering och strukturerad uppföljning ur ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv. Hur konsekvenser av hjärnskadesyndrom vid stroke tar sig uttryck gällande fysiska, kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omfattas. Kursen omfattar även riskfaktorer och sekundärprevention.

Kurser höstterminen 2023

Det finns platser kvar på kursen Stroke i tidigt skede – ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv är förlängd. Du kan antas fram till kursstart den 15 november.

Stroke i tidigt skede – ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv

MNV254 | Avancerad nivå | 7,5 hp | Kursen ges på halvfart v. 46–2

Det här är en kurs som vill fördjupa dina kunskaper om stroke i det tidiga skedet. Få svar på frågor som:

 • Vad påverkar prognos och återhämtning efter stroke?
 • Vilka behandlande och rehabiliterande åtgärder kan man erbjuda personer med stroke och deras närstående?
 • Hur samverkar man multidisciplinärt inom hälso- och sjukvården och med andra samhällsinsatser?

Kursen passar alla som arbetar inom strokevård och -rehabilitering, till exempel sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, neuropsykologer och läkare.

  Kurser höstterminen 2024

  Dessa kurser planeras för höstterminen 2024. Utbudet kan komma att förändras.

  Meddela gärna om du är intresserad av någon av kurserna. Mejla oss eller använd formuläret för intresseanmälan som finns här bredvid.

  Akut neurosjukvård

  MNV237 | Avancerad nivå | 7,5 hp

  Stroke i det tidiga skedet – ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv

  MNV256 | Avancerad nivå | 7,5 hp

  Kurser vårterminen 2025

  Dessa kurser planeras för vårterminen 2025. Utbudet kan komma att förändras.

  Meddela gärna om du är intresserad av någon av kurserna. Mejla oss eller använd formuläret för intresseanmälan som finns här bredvid.

  Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism

  MNV213 | Avancerad nivå | 7,5 hp

  Rehabiliteringsmedicin med fokus personer med neurologiska funktionshinder

  MNV234 | Avancerad nivå | 7,5 hp 

  Stroke i det senare skedet – ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv

  MNV255 | Avancerad nivå | 7,5 hp

  Vi som arbetar med uppdragsutbildningarna

  Hanna Persson, docent, specialistfysioterapeut
  Telefon: 070-578 04 28
  E-post: hanna.persson@neuro.gu.se

  Emma Kjörk, kurssamordnare, adj. lektor, arbetsterapeut
  Telefon: 076-558 72 67
  E-post: emma.kjork@neuro.gu.se 

  Lovisa Aronsson, kurssamordnare, sjuksköterska
  E-post: lovisa.aronsson@neuro.gu.se

  Karin Byström, kurssamordnare, fysioterapeut
  E-post: karin.m.bystrom@neuro.gu.se

  Johanna Hall, utbildningsadministratör
  Telefon: 031-342 12 29, mobil: 0722-29 27 91
  E-post: johanna.hall@neuro.gu.se

  Emelie Axwalter, kommunikatör
  E-post: emelie.axwalter@neuro.gu.se

  Mats Tullberg, docent, ansvarig för uppdragsutbildningen
  E-post: mats.tullberg@neuro.gu.se