Göteborgs universitet
Länkstig

Totaluppdrag – en utbildning anpassad efter era behov

Information för beställare av uppdragsutbildning inom neurologi, rehabilitering och psykiatri. Som chef kan du beställa ett totaluppdrag, alltså en hel uppdragsutbildning för dina medarbetare. Du kan beställa en av våra befintliga uppdragsutbildningar eller en helt ny. Om du vill beställa en ny kurs väljer du själv hur involverad du vill vara i utvecklingen av den.

Ämnen, profil och nivåer

Vi på sektionen för klinisk neurovetenskap har lång erfarenhet av att ta fram uppdragsutbildningar inom ämnen som neurologi, oftalmologi, klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, rehabiliteringsmedicin, psykologi och psykiatri.  Våra uppdragsutbildningar har ofta en tvärvetenskaplig profil och fokuserar på olika aspekter av patientens problematik. Uppdragsutbildningarna är alltid förankrade i aktuell vetenskap, välplanerade och examineras som andra kurser på universitetet.

Uppdragsutbildningarna kan vara på grundläggande eller avancerad nivå och kan anpassas efter många olika målgrupper eller professioner.

Vad skiljer en uppdragsutbildning från andra kurser på universitetet?

En uppdragsutbildning beställs av en arbetsgivare, till exempel en myndighet, organisation eller ett företag. Beställaren täcker samtliga kostnader. Det är bara arbetsgivarens anställda som kan gå uppdragsutbildningen, och den är alltså inte öppen för privatpersoner.

Uppdragsutbildningar håller samma höga kvalitet som ordinarie universitetskurser. Precis som på de ordinarie kurserna får kursdeltagarna högskolepoäng och studieintyg efter avslutad och godkänd kurs.

Det är du som uppdragsgivare som utser deltagarna i uppdragsutbildningen och avgör om en anställd har tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Förkunskapskraven i kursplanerna är alltså snarare en rekommendation än ett krav.

Vad kostar en uppdragsutbildning?

Hur mycket en utbildning kostar varierar eftersom vi anpassar utbildningen efter den beställande verksamhetens behov och förutsättningar.

Kontakta oss för mer information och offert.

Kursutbud

Här nedan ser du de befintliga utbildningar som går att beställa. Vi kan också skräddarsy kurser. Kontakta oss för mer information.

 Grundnivå

Namn

Poäng

Kursplan

Perspektiv på neurosjukvård

7,5

MNV206

Vård- och stödsamordning för vuxna med psykisk funktionsnedsättning

7,5

MNV222

Avancerad nivå

Namn

Poäng

Kursplan

Akut neurosjukvård

7,5

MNV237

Bilkörningsförmåga vid neurologisk sjukdom och hjärnskada - multiprofessionella perspektiv

7,5

MNV224

Epilepsi hos barn och vuxna

7,5

MNV202

Förvärvade ryggmärgsskador – interprofessionellt vård- och rehabiliteringsperspektiv

7,5

MNV238

Multipel skleros

7,5

MNV220

Neuropsykologi för arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom barn- och vuxenhabilitering

7,5

MNV233

Neuromuskulära sjukdomar hos barn och vuxna

7,5

MNV211

Nordisk avancerad ryggmärgsskaderehabilitering / Nordic Advanced Spinal Cord Injury Rehabilitation

7,5

MNV249

Ortoptistutbildning delkurs 1: Grunderna inom teoretisk och klinisk ortoptik

20

MNV245

Ortoptistutbildning delkurs 2: Teoretisk fördjupning och vidareutveckling av kliniska färdigheter inom ortoptik

23

MNV246

Ortoptistutbildning delkurs 3: Fördjupade kunskaper i teoretisk och klinisk tillämpning inom ortoptik

17

MNV247

Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism

7,5

MNV213

Processorienterat ledarskap i förbättringsarbete

15

MNV227

Rehabiliteringsmedicin med fokus personer med neurologiska funktionshinder

7,5

MNV234

Stroke – ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv

15

MNV229

Stroke i det tidiga skedet  ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv

7,5

MNV254

Stroke i det senare skedet ett multidisciplinärt vårdprocessperspektiv

7,5

MNV255

Traumatiska hjärnskador

7,5

MNV225

Vård och rehabilitering vid primära tumörer i centrala nervsystemet hos vuxna

7,5

MNV242

Ätstörningar hos barn och vuxna – teori och praktik

7,5 MNV252