Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Undersökning
Länkstig

Uppdragsutbildning – Ortoptist

Uppdragsutbildning på avancerad nivå | 60 hp | 100 % Planerad kursstart höstterminen 2021

Om utbildningen

Höstterminen 2021 planerar Göteborgs universitet att starta en ettårig ortoptistutbildning för ögonsjuksköterskor och magisteroptiker som är anställda inom ögonsjukvården i Sverige och övriga Norden.

Utbildningen planeras att ges som uppdragsutbildning på helfart, i samverkan med ögonsjukvården och neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll kommer att baseras på vetenskaplig evidens, klinisk expertis och praktisk träning. Undervisningen kommer dels vara på campus i Göteborg och Mölndal, dels på distans. Utbildningen innehåller även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och självständiga studier.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, men viss kurslitteratur kan vara engelskspråkig.

Utbildningen är ett kurspaket på totalt 60 hp, och omfattar tre obligatoriska delkurser

 • Grunderna inom teoretisk och klinisk ortoptik (20 hp, kurskod MNV245)
  Campusförlagd undervisning i Göteborg/Mölndal: vecka 35, 37, 40, 45 och 48 2021.
  Verksamhetsförlagd utbildning: vecka 36, 42–43, 46–47 2021.
  Kursplan | Litteraturlista
 • Teoretisk fördjupning och vidareutveckling av kliniska färdigheter inom ortoptik (23 hp, kurskod MNV246 )
  Campusförlagd undervisning i Göteborg/Mölndal: vecka 2, 5, 8, och 11 2022.
  Verksamhetsförlagd utbildning: vecka 49–51 2021 samt 3–4 och 9–10 2022.
  Kursplan | Litteraturlista
 • Fördjupade kunskaper i teoretisk och klinisk tillämpning inom ortoptik (17 hp, kurskod MNV247)
  Campusförlagd undervisning i Göteborg/Mölndal: vecka 14 och 22 2022. Verksamhetsförlagd utbildning vårterminen: vecka 12–13 och 15–21 2022.
  Kursplan | Litteraturlista

Självständiga studier och distansundervisning tillkommer i alla tre delkurser. Samtliga delkurser ingår i utbildningen och kan inte sökas enskilt. Kursupplägget är preliminärt.

Kontakt

E-post:
uppdragsutbildning@neuro.gu.se

Telefon: 
031-342 12 29

Ansökningsperiod

1 november 2020 –
31 januari 2021

Förkunskapskrav, antal platser och urval

Svenska 3 och Engelska 5 och examen på högskolenivå om minst 180 hp, samt antingen oftalmologi för sjuksköterskor, 60 hp (Ophthalmic Nursing, 60 credits) eller magisterexamen i klinisk optometri, 60 hp (Master Programme in Clinical Optometry, 60 credits).

Dessutom krävs tillsvidareanställning inom ögonsjukvården samt minst ett års yrkeserfarenhet. Din arbetsplats bör kunna erbjuda en annan student på utbildningen en VFU-plats samt en handledare som är ortoptist.

Utbildningen kommer att ha 20 platser som tilldelas personer som uppfyller förkunskapskraven. Hänsyn kommer också tas till upptagningsområde och patientantal. Intag sker från de nordiska länderna. Goda kunskaper i svenska krävs då undervisning och examinationer är på svenska.

Kurskostnad

Uppdragsutbildningen kostar 160 000 kronor per deltagare, exklusive moms.

Det går inte att gå en uppdragsutbildning som privatperson, utan en arbetsgivare måste betala deltagaravgiften.

Handledarutbildning

Studenterna kommer att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på sin egen och på varandras ordinarie arbetsplatser. Om du vill anmäla dig själv eller en medarbetare till utbildningen är det bra att också undersöka möjligheten till att ta emot en VFU-student samt om det finns en ortoptist på avdelningen som kan handleda.

Samtliga blivande handledare kommer att erbjudas en två dagar lång obligatorisk handledarutbildning.
Datum: 1
8 och 25 maj 2021
Plats: Kursen sker på distans

Handledarkursen ingår i kurskostnaden för ortoptistutbildningen.

Kursråd

 • Sara Flodin, ortoptist, med. dr
 • Madeleine Zetterberg, överläkare, professor
 • Bertil Sterner, överoptiker, med. dr, adjungerad lektor
 • Eva Aring, överortoptist, med. dr, adjungerad lektor
 • Hanna Persson, överfysioterapeut, med. dr
 • Marie Eckerström, psykolog, med. dr
 • Mats Tullberg, överläkare, docent, adjungerad lektor