Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Undersökning
Länkstig

Uppdragsutbildning – Ortoptist

Uppdragsutbildning på avancerad nivå | 60 hp | 100 % Planerad kursstart höstterminen 2021

Om utbildningen

Höstterminen 2021 planerar Göteborgs universitet att starta en ettårig ortoptistutbildning för ögonsjuksköterskor och magisteroptiker som är anställda inom ögonsjukvården i Sverige och övriga Norden.

Utbildningen planeras att ges som uppdragsutbildning på helfart, i samverkan med ögonsjukvården och neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll kommer att baseras på vetenskaplig evidens, klinisk expertis och praktisk träning. Undervisningen kommer dels vara på campus i Göteborg och Mölndal, dels på distans. Utbildningen innehåller även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och självständiga studier.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, men viss kurslitteratur kan vara engelskspråkig.

Utbildningen är ett kurspaket på totalt 60 hp, och omfattar tre obligatoriska delkurser

Klicka på kursnamnet för att komma till kursplanen (PDF-format).

Självständiga studier och distansundervisning tillkommer i alla tre delkurser. Samtliga delkurser ingår i utbildningen och kan inte sökas enskilt. Kursupplägget är preliminärt.

Kontakt

E-post:
uppdragsutbildning@neuro.gu.se

Telefon: 
031-342 12 29

Intresseanmälan

Anmäl gärna ditt intresse redan nu, så att kursledningen får en uppfattning om hur den geografiska spridningen ser ut och kan börja planera därefter. Intresseanmälan är inte bindande. Formulär för intresseanmälan, se nedan. 

Ansökan

Ordinarie ansökningsperiod är planerad till 1 november 2020 – 31 januari 2021.

Förkunskapskrav, antal platser och urval

Svenska B och Engelska A samt examen på högskolenivå om minst 180 hp inom Specialistsjuksköterskeutbildning inriktning ögonsjukvård – oftalmologisk omvårdnad, 60 hp (Specialist Nursing - Ophthalmic Nursing, 60 credits) eller magisterexamen i klinisk optometri, 60 hp (Master Programme in Clinical Optometry, 60 credits).

Dessutom krävs tillsvidareanställning inom ögonsjukvården samt minst ett års yrkeserfarenhet. Din arbetsplats bör kunna erbjuda en annan student på utbildningen en VFU-plats samt en handledare som är ortoptist.

Utbildningen kommer att ha 20 platser som tilldelas personer som uppfyller förkunskapskraven. Hänsyn kommer också tas till upptagningsområde och patientantal. I första hand tilldelas platserna personer som är verksamma i Sverige, och i andra hand övriga Norden.

Kurskostnad

Uppdragsutbildningens kostnad är inte fastställd ännu, men kommer att ligga på 120 000–160 000 kronor per deltagare, exklusive moms.

Det går inte att gå en uppdragsutbildning som privatperson, utan en arbetsgivare måste betala deltagaravgiften.

Handledarutbildning

Studenterna kommer att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på sin egen och på varandras ordinarie arbetsplatser. Om du vill anmäla dig själv eller en medarbetare till utbildningen är det bra att också undersöka möjligheten till att ta emot en VFU-student samt om det finns en ortoptist på avdelningen som kan handleda.

Förutsatt att­ utbildningsplatserna fylls kommer samtliga handledare att erbjudas en två dagar lång handledarutbildning i Göteborg i maj 2021.

Kursråd

  • Sara Flodin, ortoptist, doktorand
  • Madeleine Zetterberg, överläkare, professor
  • Bertil Sterner, överoptiker, med. dr, adj. lektor
  • Eva Aring, överortoptist, med. dr, adj. lektor
  • Hanna Persson, överfysioterapeut, med. dr
  • Marie Eckerström, psykolog, med. dr
  • Mats Tullberg, överläkare, docent, adj. lektor