Göteborgs universitet
Bild
Undersökning
Länkstig

Uppdragsutbildning – Ortoptist

Uppdragsutbildning på avancerad nivå | 60 hp | 100 % Planerad kursstart höstterminen 2024

Om utbildningen

Hösten 2024 startar den tredje omgången av en ettårig ortoptistutbildning vid Göteborgs universitet. Målgruppen är ögonsjuksköterskor och optiker med magisterexamen som är anställda inom ögonsjukvården i Sverige eller övriga Norden.

Utbildningen är en uppdragsutbildning på helfart och ges i samverkan med ögonsjukvården och neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildningen baseras på vetenskaplig evidens, klinisk expertis och praktisk träning. Undervisningen är delvis förlagd på campus i Göteborg och Mölndal, dels på distans. Utbildningen innehåller även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och självständiga studier.

Utbildningens innehåll

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, men viss undervisning sker på engelska. En stor del av kurslitteraturen är engelskspråkig.

Utbildningen är ett kurspaket på totalt 60 hp, och omfattar tre obligatoriska delkurser (den veckovisa planeringen är preliminär):

 • Grunderna inom teoretisk och klinisk ortoptik (20 hp, kurskod MNV245)
  Planerad campusförlagd undervisning i Göteborg/Mölndal: vecka 35, 40, 45 och 48 2024.
  Planerad distansförlagd undervisning: vecka 3739 2024.
  Planerad verksamhetsförlagd utbildning: vecka 36, 41–43, 46–47 2024.
 • Kursplan | Litteraturlista
 • Teoretisk fördjupning och vidareutveckling av kliniska färdigheter inom ortoptik (23 hp, kurskod MNV246 )
  Planerad campusförlagd undervisning i Göteborg/Mölndal: vecka 2, 6 och 12 2025. 
  Planerad distansförlagd undervisning: vecka 9 2025.
  Planerad verksamhetsförlagd utbildning: vecka 49–51 2024 samt 3–4 och 10–11 2025.
  Kursplan | Litteraturlista
 • Fördjupade kunskaper i teoretisk och klinisk tillämpning inom ortoptik (17 hp, kurskod MNV247)
  Planerad campusförlagd undervisning i Göteborg/Mölndal: vecka 14 och 24 2025. Planerad distansförlagd undervisning: vecka 19 och 22 2025.
  Planerad verksamhetsförlagd utbildning: vecka 13, 15 och 17–21 2025.
  Kursplan | Litteraturlista

Kontakt

E-post:
uppdragsutbildning@neuro.gu.se

Telefon: 
031-342 12 29

Ansökningsperiod

Ansökan öppnar den 1 november.

Förkunskapskrav, antal platser och urval

Svenska 3 och Engelska 5 och examen på högskolenivå om minst 180 hp, samt antingen oftalmologi för sjuksköterskor, 60 hp (Ophthalmic Nursing, 60 credits) eller magisterexamen i klinisk optometri, 60 hp (Master Programme in Clinical Optometry, 60 credits).

Därutöver krävs tillsvidareanställning inom ögonsjukvården samt minst ett års yrkeserfarenhet inom ögonsjukvården. Din arbetsplats bör kunna erbjuda en annan student på utbildningen en VFU-plats samt en handledare som är ortoptist.

Utbildningen kommer att ha 20 platser som tilldelas personer som uppfyller förkunskapskraven. Hänsyn kommer också tas till upptagningsområde och patientantal. Intag sker från de nordiska länderna. Goda kunskaper i svenska krävs då undervisning och examinationer i huvudsak är på svenska.

Kurskostnad

Uppdragsutbildningen kostar 160 000 kronor per deltagare, exklusive moms.

Det går inte att gå en uppdragsutbildning som privatperson, utan en arbetsgivare måste betala deltagaravgiften.

Handledarutbildning

Kursdeltagarna gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på sin egen och på varandras ordinarie arbetsplatser. Om du vill anmäla dig själv eller en medarbetare till utbildningen är det bra att också undersöka möjligheten till att ta emot en VFU-student samt om det finns en ortoptist på avdelningen som kan handleda.

Samtliga nya handledare i ortoptistutbildningen erbjuds en två dagar lång obligatorisk handledarutbildning.

Handledarutbildningen ges på distans i maj 2024 och ingår i kurskostnaden för ortoptistutbildningen.

Kursråd

 • Eva Aring, överortoptist, docent, adjungerad lektor
 • Sara Flodin, överortoptist, med. dr, adjungerad lektor
 • Hanna Persson, universitetssjukhusöverfysioterapeut, docent
 • Madeleine Zetterberg, universitetssjukhusöverläkare, professor