Göteborgs universitet
Bild
Undersökning
Länkstig

Uppdragsutbildning – Ortoptist

Uppdragsutbildning på avancerad nivå | 60 hp | 100 % Planerad kursstart höstterminen 2022

Om utbildningen

Höstterminen 2022 startar den andra omgången av en ettårig ortoptistutbildning vid Göteborgs universitet. Målgruppen är ögonsjuksköterskor och magisteroptiker som är anställda inom ögonsjukvården i Sverige eller övriga Norden.

Utbildningen är en uppdragsutbildning på helfart och ges i samverkan med ögonsjukvården och neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildningen baseras på vetenskaplig evidens, klinisk expertis och praktisk träning. Undervisningen är delvis förlagd på campus i Göteborg och Mölndal, dels på distans. Utbildningen innehåller även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och självständiga studier.

Utbildningens innehåll

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, men viss undervisning sker på engelska. En stor del av kurslitteraturen är engelskspråkig.

Utbildningen är ett kurspaket på totalt 60 hp, och omfattar tre obligatoriska delkurser:

 • Grunderna inom teoretisk och klinisk ortoptik (20 hp, kurskod MNV245)
  Planerad campusförlagd undervisning i Göteborg/Mölndal: vecka 35, 37, 40, 45 och 48 2022. Planerad verksamhetsförlagd utbildning: vecka 36, 42–43, 46–47 2022.
  Kursplan | Litteraturlista
 • Teoretisk fördjupning och vidareutveckling av kliniska färdigheter inom ortoptik (23 hp, kurskod MNV246 )
  Planerad campusförlagd undervisning i Göteborg/Mölndal: vecka 2, 5, 8, och 11 2023.
  Planerad verksamhetsförlagd utbildning: vecka 49–51 2021 samt 3–4 och 9–10 2023.
  Kursplan | Litteraturlista
 • Fördjupade kunskaper i teoretisk och klinisk tillämpning inom ortoptik (17 hp, kurskod MNV247)
  Planerad campusförlagd undervisning i Göteborg/Mölndal: vecka 14 och 22 2023.
  Planerad verksamhetsförlagd utbildning vårterminen: vecka 12–13 och 15–21 2023.
  Kursplan | Litteraturlista

Kontakt

E-post:
uppdragsutbildning@neuro.gu.se

Telefon: 
031-342 12 29

Ansökningsperiod

Platser kvar – öppen för sen ansökan till HT 22.

Förkunskapskrav, antal platser och urval

Svenska 3 och Engelska 5 och examen på högskolenivå om minst 180 hp, samt antingen oftalmologi för sjuksköterskor, 60 hp (Ophthalmic Nursing, 60 credits) eller magisterexamen i klinisk optometri, 60 hp (Master Programme in Clinical Optometry, 60 credits).

Därutöver krävs tillsvidareanställning inom ögonsjukvården samt minst ett års yrkeserfarenhet. Din arbetsplats bör kunna erbjuda en annan student på utbildningen en VFU-plats samt en handledare som är ortoptist.

Utbildningen kommer att ha 20 platser som tilldelas personer som uppfyller förkunskapskraven. Hänsyn kommer också tas till upptagningsområde och patientantal. Intag sker från de nordiska länderna. Goda kunskaper i svenska krävs då undervisning och examinationer i huvudsak är på svenska.

Kurskostnad

Uppdragsutbildningen kostar 160 000 kronor per deltagare, exklusive moms.

Det går inte att gå en uppdragsutbildning som privatperson, utan en arbetsgivare måste betala deltagaravgiften.

Handledarutbildning

Kursdeltagarna gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på sin egen och på varandras ordinarie arbetsplatser. Om du vill anmäla dig själv eller en medarbetare till utbildningen är det bra att också undersöka möjligheten till att ta emot en VFU-student samt om det finns en ortoptist på avdelningen som kan handleda.

Samtliga nya handledare i ortoptistutbildningen erbjuds en två dagar lång obligatorisk handledarutbildning.

Handledarutbildningen ges på distans 2 och 16 maj 2022 och ingår i kurskostnaden för ortoptistutbildningen.

Kursråd

 • Sara Flodin, överortoptist, med. dr
 • Madeleine Zetterberg, överläkare, professor
 • Bertil Sterner, överoptiker, med. dr, adjungerad lektor
 • Eva Aring, överortoptist, med. dr, adjungerad lektor
 • Hanna Persson, överfysioterapeut, med. dr
 • Mats Tullberg, överläkare, docent, adjungerad lektor