Göteborgs universitet
Länkstig

Målgrupp och syfte

Detta är en kurs för dig som arbetar som arbetsterapeut inom regional och kommunal primärvård. Kursen vänder sig i första hand till arbetsterapeuter anställda av Region Skåne. Den passar både dig som är ny i yrket och dig som har lång erfarenhet.

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap i evidensbaserad arbetsterapi inom
primärvårdsrehabilitering, och på så sätt skapa en grund för att möta
omställningen till god och nära vård.

Period och studietakt

Kursen ges på kvartsfart på distans och omfattar 7,5 hp, vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier. Kursen startar höstterminen 2024 och avslutas våren 2025.

Kursdatum: 13–15/11 2024, 10–11/12 2024, 29–31/1 2025, 27–28/2 2025 och 28/3 2025. Självständiga studier tillkommer, varav sju dagar är schemalagda. 

Kursen kommer att erbjudas en andra gång höstterminen 2025, september–januari.

Kursinnehåll

Med utgångspunkt i regional och kommunal primärvård och utifrån ett
arbetsterapeutiskt perspektiv har kursen följande innehåll:

  • fördjupad aktivitetsvetenskap inklusive bedömning och utredning av aktivitetsförmågor, intervention och utvärdering
  • omställningen till god och nära vård samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
  • överblick och fördjupning kring specifika hälsotillstånd hos patienter i primärvård, så som neurologiska sjukdomar, psykisk ohälsa, kroniskobstruktiv lungsjukdom, smärta, kognitiv nedsättning, fatigue samt hand- och underarmsproblematik, inklusive val av arbetsterapeutisk
  • bedömning, (grupp)intervention och utvärdering
  • aspekter kring arbetsåtergång, arbetsmiljö, faktorer som påverkararbetsåtergång samt interventioner
  • hållbar hälso- och sjukvård, hälsofrämjande levnadsvanor, teamarbetegenerellt och arbetsterapeutens roll specifikt, digitala verktyg och övriga hjälpmedel
  • kliniska resonemang och etiska reflektioner.

Kursöversikt och schema

För mer specifik information om kursupplägg och schema, se följande sida (uppdateras löpande): Kursöversikt på lärplattformen Canvas >>>

Kursplan och litteratur

Kurslitteraturen ingår i kurskostnaden.

  • Kursplan MNV258 [pdf]
  • Litteraturlista MNV258 (kommer i början av hösten)

Förkunskaper

Svenska 3 och Engelska 5, samt arbetsterapeutexamen 180 högskolepoäng
eller motsvarande.

Ansökningsperiod

Kursomgång 1
Start november 2024
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 augusti 2024

Antagning fram till kursstart i mån av plats

Kursomgång 2
Start september 2025
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 juni 2025

Antagning fram till kursstart i mån av plats

Kostnad

Kostnadsfri för arbetsterapeuter inom offentlig primärvård i Region Skåne

Övriga sökande betalar
30 000 kr (kostnaden kan minska beroende på antal
kursdeltagare).