Göteborgs universitet
Bild
close-up öga
Foto: Pexels / Mark Arron Smith
Länkstig

Teoretiska grunder inom ögonkirurgi

UPPDRAGSUTBILDNING. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom något av hälsovetenskapens områden och vill öka dina kunskaper om de olika ögonkirurgiska behandlingsmetoder som utförs vid ögonkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal.

Uppdragsutbildning | 7,5 hp | Kurskod TGÖ100 | Kursplan
Sista ansökningsdag: 3 juni 2024

Kursen ligger både inom området omvårdnad, medicin och optik och ger en fördjupad kunskap i de olika behandlingsmetoderna. Kursen ger en ökad förståelse och bygger vidare på de kunskaper som du har med dig från din yrkesexamen och från ditt yrkesliv.

Etiska aspekter såsom till exempel organdonationer, förlust av ett öga samt protesutprovning diskuteras och reflekteras kring. Den innefattar även peri- och postoperativ smärtlindring samt medicinsk teknik och apparatur som används inom ögonkirurgin.

Sammanlagt ges utbildningen vid 16 tillfällen med start i augusti 2024. Samtliga föreläsningar ges på  Mölndals sjukhus och kan följas digitalt. Minst fyra tillfällen kräver fysisk närvaro med presentationer, utvärdering samt avslutande tentamen. Lokaler bokade på Mölndals sjukhustomt.

Utbildningen är schemalagd på onsdagseftermiddag mellan kl 15 – 18. Tio föreläsningar knutna till de kirurgiska processerna vid ögonkliniken. Ett tillfälle med peri- och postoperativ smärtlindring vid anestesi. Ett tillfälle handlar om medicinsk teknik. Schemalagda dagar kommer att finnas för självstudier, kliniskt arbete i wetlab, gruppseminarium samt tentamen.

Syfte

Kursen syftar till att ge ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv och omhändertagande vid Ögonkirurgiska diagnoser. Kunskap om kirurgiska tillstånd.

Kursinnehåll

  • Anatomi och fysiologi inom ögonkirurgi
  • Medicinsk teknik
  • Handläggning vid de vanligaste ögonkirurgiska tillstånden.
  • Peri och Postoperativ smärtlindring, generell anestesi vid ögonkirurgi
  • Reflektera över hur olika vårdprofessioner kan samarbeta optimalt
  • Reflektera över etiska aspekter vid ögonkirurgiska ingrepp som till exempel organdonation och borttagande av ett öga
  • Värdering av evidens, diskutera en vetenskaplig artikel ur ett kritiskt perspektiv

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar inom ögonsjukvård med medellånga vårdutbildningar såsom sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård, undersköterskor, optiker, bio-medicinska analytiker. Kursen ges på avancerad nivå vilket kräver en högskoleexamen inom vård. Har du inte det men är ändå intresserad kan du delta men ej erhålla högskolepoäng. Kursarrangören prioriterar bland de sökande i mån av plats.

Förkunskaper

Grundläggande högskolebehörighet och rekommendation från verksamheten/kursarrangören

Litteratur

Kursarrangör tar fram lämpliga artiklar.

Plats

Utbildningen ges på plats men man kan delta digitalt. Lokalerna kommer vara på Mölndals sjukhustomt och kan variera något under de olika kursdagarna.

Kursdagar och kostnad

Onsdagar (eftermiddag 15-18)

Kostnad:  10 000 kr

Kontakt

Eva Mattsson; eva.ka.mattsson@vgregion.se

Anmälan och information

Kontakta närmsta chef som i sin tur anmäler. 
Eva Mattsson; eva.ka.mattsson@vgregion.se

Sista ansökningsdag: 3 juni 2024