Länkstig

Christina Persson

Professor/logoped

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 11-13
41390 Göteborg
Postadress
Box 430
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Sektionen för hälsa och rehabilitering
Besöksadress
Medicinaregatan 8B, plan 6
405 30 Göteborg
Rumsnummer
A206
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Christina Persson

Disputerade 2004 i Logopedi med avhandlingen Speech and language in patients with an isolated cleft palate and/or 22q11 deletion syndrome. Arbetar nu som professor på institutionen för neurovetenskap och fysiologi / Logopedi och är ämnesföreträdare för logopedi. Tjänsten är en kombinationstjänst, vilket innebär att 20 procent av arbetstiden är förlagd till Logopedimottagningen/ÖNH på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huvudintresset är talstörningar hos personer med läpp-käk-gomspalt (LKG) eller andra strukturellt betingade talavvikelser samt tal- och språkstörningar hos personer med genetiska syndrom, framförallt 22q11 deletionssyndrom.

Undervisningsområden

Handleder magister- och masteruppsatser samt doktorander. Är kursansvarig för kursen Fördjupat självständigt vetenskapligt arbete, 30 hp.

Forskningsområde

Mina forskningsprojekt omfattar tre huvudområden:

  • Faktorer som påverkar talet hos barn, ungdomar och unga vuxna födda med läpp-käk-gomspalt
  • Talet hos barn, ungdomar och vuxna födda med genetiska syndrom, framförallt 22q11.2 deletionssyndrom

Läs mer om Christina Perssons forskningsprojekt