Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Strukturerat omhändertagande av sköra äldre i svensk akutsjukvård – en randomiserad kontrollerad studie

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Finansiär
FORTE, ALF, Regionala FoU, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Kort beskrivning

Syftet är att utvärdera om "strukturerat omhändertagande av äldre" (CGA) i svensk akutsjukvård leder till:

1) bibehållet oberoende i vardagliga aktiviteter, funktionsnivå, hälsorelaterad livskvalitet och livstillfredsställelse
2) ökad tillfredsställelse med vården och minskad sjukvårdskonsumtion.

Studien är en randomiserad kontrollerad studie som vänder sig till personer 75 år och äldre som söker akut sjukhusvård (1, 2). Inkluderingen startade i mars 2016 och sista uppföljningen gjordes i januari 2020. CGA innebär vård på geriatrisk avdelning och innehåller ett multidisciplinärt team, som gör en helhetsbedömning av den sköra äldre personens behov, ger vård och behandling under sjukhusvistelsen samt planering inför utskrivning. Genom detta arbetssätt kan de sköra äldre få en vård som är anpassad efter deras behov (3).

Referenser

(1) Comprehensive geriatric assessment pilot of a randomized control study in a Swedish acute hospital: a feasibility study. 
Westgård T, Ottenvall Hammar I, Holmgren E, Ehrenberg E, Wisten A, Ekdahl Al, Dahlin-Ivanoff S, Wilhelmson K
Pilot and Feasibility Studies 2018 Jan;4:41

(2)  Comprehensive Geriatric Assessment for Frail Older People in Swedish Acute Care Settings (CGA-Swed) – a Randomised Controlled Study.
Wilhelmson K, Andersson Hammar I, Ehrenberg A, Niklasson J, Eckerblad J, Ekerstad N, Westgård T, Holmgren E, Dahlin Ivanoff S.
Geriatrics 2020, 5(1), 5; https://doi.org/10.3390/geriatrics5010005

(3) Feeling Respected as a Person: a Qualitative Analysis of Frail Older People’s Experiences on an Acute Geriatric Ward Practicing a Comprehensive Geriatric Assessment 
Westgård T, Wilhelmson K, Dahlin-Ivanoff S,  Ottenvall Hammar I.
Geriatrics 2019, 4, 16; https://doi.org/10.3390/geriatrics4010016