Bild
pregnant-woman-wearing-beige-long-sleeve-shirt-standing-near
Foto: Negative Space
Länkstig

Audiovestibulära konsekvenser av bullerexponering

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

I djurmodeller har det visats att buller kan skada fostrets hörsel. Antalet studier är mycket litet, och detta gäller speciellt för människa. Vi har nyligen publicerat en studie av 1,4 miljoner graviditeter i Sverige. Kraftigt yrkesbuller under graviditeten medförde att barnet löpte en signifikant ökad risk att få audiologiska problem under barndomen. Studiegruppen kommer nu att utökas med 70 % för att uppnå en säkrare statistik. Ett större material kan också ge information om när under graviditeten som risken finns. Finns den enbart under den sista trimestern, eller finns risken även tidigare? Vi kommer också studera andra variabler som interaktion mellan buller och vibrationer. Bullerexponeringen kan vara av fritidstyp, eller bero på yrkesbuller. Betydligt fler kvinnor har numera bullerutsatta yrken än vad som var fallet tidigare.