Bild
Studenter vid arbetsterapeutprogrammet testar rullstolar
Länkstig

Arbetsterapeutprogrammet

Program
V1ART
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G04A
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Arbetsterapeuten skapar förutsättningar för att människor som har behov av stöd ska kunna göra aktiviteter och skapa ett liv som upplevs meningsfullt. Arbetsterapeuter arbetar inom olika verksamheter t.ex. primärvården, kommunala verksamheter, specialistsjukvård, kriminalvård, företagshälsovård, arbetsförmedling och hjälpmedelsföretag. Arbetet är mycket självständigt och du arbetar ofta i team som samarbetar för att en person ska nå sina mål. Tre års studier leder till arbetsterapeutexamen och ett legitimationsyrke.

Om utbildningen

Vill du ha ett yrke som faktiskt gör stor skillnad för människor i deras vardagliga liv? Vill du arbeta med att främja hälsa hos barn, ungdomar, vuxna eller äldre?  I så fall kanske arbetsterapi är något för dig! Som arbetsterapeut kan du ha ett mycket varierat arbete där du får vara kreativ och hitta lösningar på problem. Du har tillgång till en bred arbetsmarknad med möjlighet till flera spännande inriktningar. Du kan arbeta med människor i olika åldrar och livssituationer.

Expert på människors vardagsaktiviteter

Arbetsterapeuter är experter på relationen mellan det människor gör i olika sammanhang och hur det påverkar hälsa. Ämnet arbetsterapi är baserat på aktivitetsvetenskap och utbildningen fokuserar inledningsvis på

 • förhållandet mellan aktivitet/det människor gör och hälsa
 • hur faktorer i miljön påverkar människors vardagsaktiviteter
 • levnadsvanor i vardagens aktiviteter

Arbetsterapeuter ser engagemang i meningsfulla aktiviteter som en förutsättning för hälsa. Detta är ett komplext fenomen som kräver bred kunskap och förståelse om miljöns påverkan på allt vi gör samt människan som biologisk, social och psykologisk aktiv person. Därför ingår ämnen som anatomi, fysiologi och psykologi tidigt i utbildningen.

Programöversikt

Första studieåret har fokus på den unika människans aktivitet i ett komplext sammanhang  och grundläggande kunskap om kroppens uppbyggnad.  Under andra och tredje studieåret är fokus på arbetsterapeutisk bedömning och åtgärd i relation till en persons aktivitetsförmåga i olika miljöer. I arbetsterapikurserna är relaterade ämnen integrerade:

 • År 1 ingår psykologi, sociologi, pedagogik och teknologi inom arbetsterapin.
 • År 2 ingår medicinska ämnen parallellt med arbetsterapin
 • År 3 ingår ämnena försäkringsmedicin, folkhälsovetenskap och rehabiliteringsmedicin.

År 1 – Vardagsaktiviteter och omgivningsaspekter

Den teoretiska grunden för första året är aktivitetsvetenskap. Redan under första terminen gör du en kort praktik där du får följa arbetsterapeutens arbete på nära håll tillsammans med en handledare.

 • Aktivitet och vardagsliv, 24 hp
 • Vetenskaplig teori och metod I inom arbetsterapi, 6 hp
 • Aktivitet i ett föränderligt samhälle, 15 hp
 • Innovation, teknik och digitala miljöer, 7,5 hp
 • Anatomi och fysiologi, 7,5 hp

År 2 – Den arbetsterapeutiska arbetsprocessen

Under andra året följer kurser inom medicinska ämnen som t.ex. psykiatri, geriatrik, ortopedi, olika funktionsnedsättningar som kan påverka vardagens aktiviteter. Du lär dig hur förändringar i närmiljön kan möjliggöra eller hindra en aktiv vardag och stödja delaktighet i samhället.

 • Medicinska ämnen I, 3 hp
 • Den arbetsterapeutiska processen, 21 hp
 • Evidensbaserad praxis, 6 hp
 • Medicinska ämnen II, 4,5 hp
 • Aktivitet som mål och medel i förändringsprocesser, 25,5 hp

År 3 – Arbetsterapi för komplexa aktivitetsproblem

Under utbildningens sista år fördjupar du dina kunskaper inom arbetsterapeutiska åtgärder och vetenskaplig metodik. Du genomför ett självständigt vetenskapligt arbete inom ämnet arbetsterapi/aktivitetsvetenskap. Som blivande arbetsterapeut får du även förståelse för vad det innebär att arbeta i team med andra professioner och personer som har behov av arbetsterapeutens kompetens.

 • Arbetsterapi i komplexa miljöer, 10,5hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
 • Vetenskaplig teori och metod II inom arbetsterapi, 7,5 hp
 • Innovation och entreprenörskap i arbetsterapi, 6 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 12 hp
 • Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi, 15 hp
 • Ledarskap, 3 hp

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av utbildningen och ingår i flera av programmets kurser. Utbildningen innehåller 22 veckors verksamhetsförlagd utbildning under handledning av legitimerade arbetsterapeuter inom Västra Götalandsregionen och cirka 7 veckor fältstudier. Fältstudierna sker inom olika verksamheter i samhället där arbetsterapeutisk kunskap används eller skulle kunna användas. Under fältstudier handleds studenterna av lärare.

Efter studierna

Arbetsterapeutprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Efter examen ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Som arbetsterapeut kan du arbeta inom en stor variation av områden såsom t.ex. primär och kommunal hälso- och sjukvård, specialistsjukvård, kriminalvård, företagshälsovård, arbetslivsinriktad rehabilitering, skola och hjälpmedelsföretag. Utsikterna för att bli anställd efter en arbetsterapeutexamen är goda.

Är du intresserad av forskning inom arbetsterapi? Efter arbetsterapeutexamen kan du komplettera med ytterligare ett till två års studier på avancerad nivå för att ta magister- eller masterexamen samt bli behörig till utbildning på forskarnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformerna varierar beroende på innehållet. Stor vikt läggs på ett studentcentrerat lärande vilket innebär att studenten har ett aktivt egenansvar för sitt lärande och sökande efter kunskap. Utbildningen innehåller praktiska lärandemoment på campus, 22 veckors verksamhetsförlagd utbildning och cirka 7 veckor fältstudier.

Kurser examineras genom skriftlig eller muntlig redovisningar, tentamen och i vissa moment får du praktiskt visa dina kunskaper.

Vill du veta hur det är att studera på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet? Då har du möjlighet att skugga en student som kan berätta om utbildningen, skolan, studentlivet mm.

Kontakta studievägledare Therese Johansson för mer information.

Lokaler

Arbetsterapeututbildningen bedrivs i lokaler på Hälsovetarbacken och på Medicinareberget. I dessa lokaler finns också flera andra vård- och hälsoutbildningar lokaliserade. Här finns förutom föreläsningssalar och seminarierum även ALC salar (Active Learning Classroom).

I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment och förbereda dig inför den verksamhetsförlagda utbildningen.

Det finns också en lokal som är inredd som en hemmiljö där du kan utföra olika aktiviteter, som man gör i ett hem i en realistisk miljö. Här kan du exempelvis träna hur du kan förebygga, förbättra eller kompensera för nedsatt förmåga hos personer med olika funktionstillstånd.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Om du är intresserad av att studera utomlands finns goda möjligheter att göra det. Sahlgrenska akademin har samarbete med flera partneruniversitet runt om i världen. Kurser eller kursmoment  på programmet kan bytas mot motsvarande kurser på partneruniversiteten och sedan tillgodoräknas i utbildningen hemma.

Läs mer om studier utomlands