Bild
Äldre kvinna och man, sitter vid ett bord, ler mot varandra
Länkstig

Brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Forskningsprojektet består av två spår:

1) ”Brukarinvolvering med och för sköra äldre personer” som är en del i det större forskningsprogrammet ”UserAge - Att förstå brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa”. Projektet genomförs i samverkan mellan Göteborg universitet, Linnéuniversitetet, Kristianstads högskola med CASE, Lunds universitet som huvudsökande (1). Syftet med projektet är att utforska potential för, och utmaningar med, att involvera sköra äldre personer som partners i forskningsprocessen.

2) En studie för att utforska äldre personers motiv och erfarenheter avseende deltagande i H70-studien (2), dess resultat kommer att användas för att utveckla en mer personcentrerad och hälsolitterat H70-organisation (3) i samverkan mellan deltagare och forskare.

Publikationer

(1) Understanding User Involvement in Research in Aging and Health.
Iwarsson, S., Edberg, A.-K., Ivanoff, S. D., Hanson, E., Jönson, H., & Schmidt, S. (2019).
Gerontology and Geriatric Medicine.

(2) The Gothenburg H70 Birth cohort study 2014–16: design, methods and study population.
Rydberg Sterner, T., Ahlner, F., Blennow, K. et al.
Eur J Epidemiol 34, 191–209 (2019). https://doi.org/10.1007/s10654-018-0459-8

(3) Was it worth it? Older adults' experiences of participating in a population-based cohort study - a focus group study.
Dahlin-Ivanoff S, Rydberg Sterner T, Blennow K, Skoog I, Falk Erhag H.
BMC Geriatr. 2019 Aug 19;19(1):224. doi: 10.1186/s12877-019-1238-4.

Samarbetspartners