Bild
Länkstig

Logopedprogrammet

Program
M2SLP
Grundnivå
4 år
240 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G04E
Programinnehåll

Kort om programmet

Är du intresserad av kommunikation, lingvistik, psykologi och medicin? Då kan logopedprogrammet vara något för dig. Som logoped arbetar du med personer som har svårigheter med att tala, svälja och/eller kommunicera. Fyra års heltidsstudier i medicin, lingvistik, psykologi och logopedi leder till logopedexamen. Som examinerad logoped kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, inom kommunal verksamhet (med till exempel skolbarn eller äldre) eller i privat regi.

Om utbildningen

Utbildningen är flervetenskaplig (logopedi, medicin, psykologi och lingvistik) och ger kunskap om kommunikation och vad som händer vid kommunikationsstörningar eller vid störd sväljningsfunktion. Huvudämnet är logopedi.

Logopedi beskriver och förklarar olika former av kommunikationssvårigheter och vilka konsekvenser de får för människans personlighet, hälsa och livskvalitet. Utbildningen ger dig en god grund för att arbeta med människor i olika åldrar och med olika orsaker till sina kommunikationssvårigheter eller sväljningsproblem.

Som logoped arbetar du med personer som har problem med bland annat:

  • rösten (t.ex. heshet eller vid könskorrigering)
  • stamning
  • artikulationssvårigheter (på grund av exempelvis en neurologisk sjukdom som Parkinson eller ALS)
  • språket (t.ex. barn vars språk inte utvecklas som det brukar eller personer som delvis förlorat förmåga att prata efter en stroke)
  • sväljning/att äta (t.ex. efter att ha genomgått en operation vid cancer i halsregionen).

Utbildningen är upplagd så att du först kommer att få lära dig att beskriva, utreda och diagnostisera olika kommunikations- och sväljstörningar. Den första kursen handlar om tillstånd som finns med från barndomen.  Det kan handla om tal- och språkstörningar hos barn, stamning eller läpp-, käk-, gomspalt. Nästa logopediska kurs tar upp beskrivning, utredning och diagnostisering av svårigheter man fått som vuxen (förvärvat) – exempelvis efter stroke eller problem med rösten hos någon som använder rösten mycket i sitt yrke (t.ex. lärare).

På programmets andra år ligger sedan de kurser som handlar om vilka logopediska insatser, såsom behandling eller utprovning av hjälpmedel, som kan göras vid de förvärvade och utvecklingsrelaterade kommunikations- och sväljstörningar som behandlats under de första terminerna. Resterande två år är en fördjupning inom nämnda områden både praktiskt och när det gäller anknytning till logopedisk forskning.

När du arbetar med patienter, barn i skola eller andra personer med kommunikationssvårigheter är det viktigt att ha god självkännedom och inlevelseförmåga. Du får utveckla detta hos dig själv under utbildningen genom övningar, både individuellt och i grupp. I början av första terminen ges utrymme till dramapedagogiska övningar som tar upp kommunikation, förhållningssätt, bemötande och gränssättning. Träning av röst och tal löper sedan genom hela programmet och består av praktisk grundträning av andning, röst och tal, samt träning av förmågan att lyssna och observera, ta emot och ge konstruktiv kritik. Ett annat sådant inslag är handledning av psykoterapeut i mindre grupper under tiden du har praktik.

Som logoped behöver du bland annat kunna presentera vad du kommit fram till när du gjort en utredning, undervisa föräldragrupper samt handleda och ge råd till andra yrkesgrupper eller anhöriga. För att du skall vara väl förberedd för att göra detta får du också träna muntlig framställning under utbildningen.

Programmet genomförs i samverkan mellan utbildning, yrkesverksamhet och forskning. De tre första åren är på grundnivå och fjärde året är på avancerad nivå. Forskningsförberedande inslag återkommer kontinuerligt och termin åtta ägnar du nästan uteslutande åt ett självständigt projektarbete (magisteruppsats i logopedi, 30 hp).

Intervjuer med logopeder: Elin, Gabriel, Lisa

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Utbildningen förbereder dig tidigt för praktiken med speciella undervisningsmoment redan från termin ett. När du börjar termin fem får du lära dig yrket på ett mer praktiskt sätt och hur du kan använda de kunskaper du fått med dig i arbetet som logoped. Detta gör du under de praktikveckor som finns under termin fem, sex och sju då du får pröva dig fram och lära dig mer tillsammans med din handledare.

Praktiken sträcker sig över sammanlagt 22 veckor, ibland varvat med annan undervisning. På praktiken är du på sjukhusavdelning, logopedmottagning, skola eller habilitering.

Praktiken är förlagd på olika orter i hela Västra Götaland, Halland och i vissa fall även i andra regioner. Detta kan medföra extra kostnader om du behöver pendla eller bo på annan ort under någon av praktikperioderna.

Efter studierna

De flesta logopeder är anställda inom sjukvården och hör exempelvis till en logopedmottagning, en öron-näsa-hals-klinik, en rehabiliteringsklinik eller till ett habiliteringsteam. Logopeder arbetar ofta i team tillsammans med andra yrkesgrupper såsom läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och psykolog.
Det finns även logopeder som är anställda av kommunen. De arbetar då ofta med äldre eller med skolbarn. Ett mindre antal logopeder arbetar privat och har en egen mottagning eller tar emot uppdrag som konsult.

Enligt SACO är arbetsmarknaden för logopeder i balans. Ingångslönen är ca 30 000 kr/månad.

Programmet syftar även till en generell examen och förberedelse för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

På logopedprogrammet är du som studerande i centrum, du förväntas vara aktiv i ditt lärande. De undervisningsformer som används är ofta sådana som syftar till att ge en djupinlärning; seminarier, kliniskt tema baserat på patientfall, laborationer, workshops, dramapedagogiska övningar samt träning av röst och tal.

På programmets kurser ges även föreläsningar och uppgifter som kräver aktiv reflektion kring kunskapsfältet.

Studierna bedrivs på heltid med schemalagd undervisning under del av dag eller hela dagar.

Har du frågor eller är nyfiken på hur det är att studera vid logopedprogrammet på Göteborgs universitet, ta chansen att ställa dina frågor direkt till en logopedstudent från logopedstudenternas utbildningsråd (LOUDUR) på loudur@saks.gu.se

Om du har frågor kring utbildningens innehåll, ansökan eller andra frågor av administrativ karaktär, kontakta studievägledare Malin Eskesjö Hansson.

Lokaler

Undervisningen sker till största delen på Medicinareberget och Hälsovetarbacken som ligger i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Placeringen är central och med närhet till Slottsskogen samt både Linnéområdet och Guldheden. I samma lokaler finns också utbildning till andra yrken inom vården såsom läkarprogrammet och fysioterapeutprogrammet. Psykologiundervisningen ges på Psykologiska institutionen som ligger vid Linnéplatsen. Tal- och hörsellabbet delar vi med audionomprogrammet och där görs bland annat analyser av röst och tal.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student vid logopedprogrammet har du möjlighet att gå en
intensivkurs för logopedstudenter i Europa – SLT Summer School. Kursen
är lokaliserad till olika universitet runtom i världen och har bland
annat varit i Taiwan, Grekland och Nederländerna. Det finns även
möjlighet att göra examensarbete utomlands inom ramen för programmet.

Läs mer om studier utomlands