Länkstig

Fysioterapi – avancerad nivå

Vi ger utbildning i fysioterapi på avancerad nivå i form av fristående kurser. Du kan själv sätta samman kurserna i din magister/masterexamen utifrån dina egna kompetensbehov. Det innebär att du kan gå kurser vid Göteborgs universitet såväl som vid andra universitet och få dessa godkända när du ansöker om att få ta ut en magister/masterexamen i fysioterapi vid Göteborgs universitet. Vissa kurser är obligatoriska medan andra är fria att välja utifrån eget behov och intresse.

Varför ska jag studera på avancerad nivå?

Magister- och masterexamen innebär både en breddning och en fördjupning av fysioterapeutisk kunskap. Utbildningen ger en grund för en ökad professionalisering och verksamhetsutveckling, samt utgör en del av kraven för att söka specialistkompetens inom fysioterapi samt forskarstudier.

Genom att studera på avancerad nivå kan du genom dina val av kurser specialisera dig och öka din anställningsbarhet både nationellt och internationellt samt inom nya arenor.

Vilka förkunskaper krävs?

För tillträde till kurser på avancerad nivå krävs fysioterapeutexamen 180 högskolepoäng eller motsvarande. För vissa kurser krävs ett 15 hp examensarbete i fysioterapi på grundnivå (som ingår i nuvarande svensk fysioterapeutexamen 180 hp). Se respektive kurs för eventuella ytterligare förkunskapskrav.

Vilka kurser kan jag söka?

Från och med 2025 kommer kurserna i självständigt arbete bara ha intag en gång per år. Kurserna för 2025 kommer att starta på vårterminen. 

Kurser vårterminen 2024

Sen anmälan öppen till 15 januari 

Kurser höstterminen 2024

Kurserna ges på halv-, kvarts- eller i vissa fall på åttondelsfart. En kurs om 15 högskolepoäng motsvarar 10 veckors heltidsstudier och 400 studentarbetstimmar. En kurs om 7,5 högskolepoäng motsvarar 5 veckors heltidsstudier och 200 studentarbetstimmar. Endast en mindre del av kursen utgörs av obligatoriska kursträffar vilket ställer höga krav på planering av tid för dina självstudier och genomförande av studie- och examinationsuppgifter i kursen.

Kurserna söks centralt på www.antagning.se

Rekommenderad studiegång för magisterexamen (60 hp)

Rekommenderad studiegång för magisterexamen i fysioterapi, 60 högskolepoäng (1 år)

För att kunna ta ut en magisterexamen i fysioterapi krävs kurser motsvarande 1 års heltidsstudier - 60 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng måste vara inom huvudområdet fysioterapi. I din magisterexamen får högst 25% dvs. 15 hp av dina kurser vara på grundnivå. Vissa av kurserna är obligatoriska.

En justerad examensbeskrivning för magisterexamen i fysioterapi kommer att börja gälla 2025. Förändringen genomförs för att differentiera mer mellan magister och masternivå med avseende på teoretisk ämnesfördjupning samt för att möjliggöra större utrymme för valbara kurser i magisterexamen i fysioterapi.

Studenter med godkända resultat från tidigare ämnesfördjupningskursen FYS023, 15 hp kommer även fortsättningsvis kunna använda dessa poäng i sin magister- eller masterexamen.

*Obligatorisk
**Kurser inom närliggande områden är exempelvis inom hälsovetenskap, medicin, pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, vetenskapsteori, etc.

FYS023 ges sista gången hösten 2023. Från och med 1 januari kommer kursen delas. Kursen FYS024 Ämnesfördjupning i fysioterapi: Komplexitet och profession kommer därefter att vara obligatorisk för magisterexamen. Resterande 7,5 hp kan utgöras av kursen FYS025 eller en valfri fördjupningskurs inom fysioterapi.

Rekommenderad studiegång för masterexamen (120 hp)

Rekommenderad studiegång för masterexamen i fysioterapi, 120 högskolepoäng (2 år)

För att kunna ta ut en masterexamen i fysioterapi krävs kurser motsvarande 2 års heltidsstudier - 120 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng måste vara inom huvudområdet fysioterapi. I din masterexamen kan högst 25% dvs 30 hp av dina kurser få lov att vara på grundnivå. Vissa av kurserna är obligatoriska.

* Obligatorisk
**Kurser inom närliggande områden är exempelvis inom hälsovetenskap, medicin, evidens, pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, vetenskapsteori, etc.

Tabell rekommenderad studiegång i magister- respektive masterexamen i fysioterapi

Tabell rekommenderad studiegång i magister- respektive masterexamen fysioterapi (PDF)