Länkstig

ProDo - Research on the Process of Doing

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskning om görandeprocessen
Människor, barn som vuxna, engagerar sig i en mängd olika aktiviteter i sin vardag. Att kunna utföra aktiviteter d.v.s. göra det man vill, måste eller bör är viktigt för en persons hälsa och välbefinnande.

Det är genom görande som en person interagerar med omvärlden och upplever delaktighet med sin omgivning och i samhället. För personer med neurologisk problematik, barn såväl som vuxna, kan förmågan att göra vara påverkad och delaktighet i samhället riskerar därmed att bli begränsad.

Bakgrund

Forskargruppen bedriver forskning om olika aspekter av görandet. Forskningen är fokuserad runt möjligheter och hinder i görandet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar orsakade av neurologisk problematik, medfödd eller tidigt förvärvad. Syftet är att öka gruppens möjligheter till delaktighet och självbestämmande i olika delar av livet och i samhället.

Forskningen inriktas även på att undersöka förekomst av samband mellan högre kognitiva funktioner- i synnerhet exekutiv funktion - och görandeprocessen.

Forskargruppen bedriver klinisk forskning och genomför tvärsnittsstudier och, interventionsstudier såväl som instrumentutveckling, och har erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Samarbetspartners 

  • Karolinska institutet  – Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1 Sektionen för arbetsterapi.
  • KLIFF – Klinisk Forskning om Funktionsnedsättning
  • Sveriges Arbetsterapeuter 
  • CPUP – Uppföljningsprogram För Cerebral Pares
  • MMCUP – Uppföljningsprogram för spinal dysrafism och hydrocefalus 
  • ICAN – The International Cognitive Approaches Network 

Våra studier genomförs i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Habilitering och Hälsa, Västra Götaland Regionen, Habiliteringen i Stockholms läns landsting, habiliteringen Region Halland och Region Gävleborg.

De studier vi för närvarande bedriver är finansierade av: FOU VGR Regionala medel, FoU VGR, lokala medel (Södra Älvsborg , Göteborg och S. Bohuslän) , SU-ALF-medel, Norrbacka Eugenia stiftelsen, Stiftelsen Sunnedahls handikappfond, Josef och Linnea Carlsson stiftelse, stiftelsen Petter Silfverskiöld, Folke Bernadotte stiftelsen, Promobila, Habilitering och Hälsa VG-region.

Medlemmar

Marie Peny-Dahlstrand
Docent i arbetsterapi
Specialist i arbetsterapi inom Habilitering & Funktionshinderomsorg
Akademisk grad: Medicine Doktor

Git Lidman
Medicine doktor, universitetslektor
Specialist i arbetsterapi inom Habilitering & Funktionshinderomsorg

Lena Bergqvist
Medicine doktor, universitetslektor
Specialist i arbetsterapi inom Habilitering & Funktionshinderomsorg  

Margret Buchholz
Medicine doktor, leg. arbetsterapeut
Specialist Specialist i arbetsterapi inom Habilitering & Funktionshinderomsorg

Kate Himmelmann
Universitetslektor, adjungerad, överläkare i barnneurologi
Akademisk grad: Medicine doktor

Ann-Marie Öhrvall
Medicine doktor, leg arbetsterapeut, Universitetsadjunkt

Caisa Hofgren
Medicine dr, leg psykolog,
Klinisk specialist i funktionshindrens psykologi

Barbro Lindquist
Medicine doktor, leg psykolog, specialist i neuropsykologi 

Linda Nordstrand
Medicine doktor, universitetsadjunkt

Eva Holmqvist
MSc, leg arbetsterapeut
Specialist i arbetsterapi inom Habilitering och Funktionshinderomsorg