Länkstig

Tillämpad och klinisk respirationsfysiologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering

Kort beskrivning

Gruppen forskar inom respirationsområdet på patienter i alla åldrar med medfödda såväl som förvärvade skador och sjukdomar i och i relation till andningsapparaten. Detta inbegriper utveckling och utvärdering av undersökningsmetoder och tester relaterat till respiratorisk funktion. Dessutom innefattas utveckling och utvärdering av fysioterapeutiska och generella interventioner.

Forskningsområden

Forskningen kan indelas i tre specifika områden:

 1. Lungmedicin med fokus på motoriska, sensoriska och inflammatoriska sjukdomar.
 2. Kirurgi med fokus på patienter som genomgår bl.a. buk- och/eller thoraxkirurgi.
 3. Trauma med fokus på rehabilitering efter bl.a. revbensfrakturer.

Pågående forskning

Lungmedicin

 • Validitet och reliabilitet av frågeformulär för livskvalitet vid kronisk hosta.
 • Thoracic Mobility in Cystic Fibrosis Care.
 • Effekt andningsmuskelträning för ungdomar med ansträngningsutlösta andningsproblem.
 • Akut lungemboli – aspekter på lungfunktion, funktionell kapacitet, respiratoriska symptom och fysisk aktivitet
 • Olika faktorers roll för optimerad inhalationsterapi

Kirurgi

 • Implementation of ERAS and prehabilitation programs for patients undergoing pancreas surgery
 • CHESTY: CHEST Infection prevalence following surgery.
 • Effects on prompt mobilisation after pancreatic surgery.
 • Effekt av ökad fysisk träning i samband med thorakoabdominell esofaguskirurgi.
 • Specific Training After Stoma Surgery – STASS.
 • Effekt av tidig mobilisering inom intensivvården.

Trauma

 • Rehabilitering vid thoraxskada efter trauma mot bröstkorgen: En internationell multicenterstudie.