Bild
Länkstig

Fysioterapeutprogrammet

Program
V1FYP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G04B
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Fysioterapeutprogrammet på Sahlgrenska akademin är för dig som vill bli expert på kroppens funktioner vid hälsa och sjukdom, samt individuell anpassning av rörelse och fysisk aktivitet. Programmet kombinerar medicinsk kunskap, praktiska färdigheter och vetenskapligt tänkande. Som fysioterapeut kommer du att arbeta med människor i olika åldrar och verksamheter. Utbildningen ger en bred grund för fortsatta studier inom olika specialområden eller forskning.

Om utbildningen

Programmet sträcker sig över 3 år (180 högskolepoäng) och är organiserat i flera olika kurser. Här får du en successiv fördjupning av teoretisk och praktisk kunskap samt utvecklar förmågan till självständighet, analys och kritiskt tänkande. På fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet betonas vikten av ett personcentrerat förhållningssätt och att det fysioterapeutiska arbetet och behandlingen är skräddarsydd för människor med olika funktionsvariationer. Detta inkluderar deras mål, behov, förmåga, samt deras förväntningar och tidigare erfarenheter.

Du kommer att lära dig anpassa fysisk aktivitet och träning för att förebygga och behandla sjukdomar och skador. Utbildningen kommer att lära dig olika pedagogiska metoder för att stimulera och motivera människor till en livslång hälsofrämjande livsstil.

De första åren av utbildningen fokuserar på kroppens anatomi, fysiologi och psykologi, medan de senare åren innebär en fördjupning inom ämnet fysioterapi. Din förmåga att identifiera, analysera, bedöma och planera rehabiliterande och förebyggande insatser förfinas gradvis. Fysioterapi integreras med medicinska ämnen som ortopedi, rehabiliteringsmedicin och neurologi, samt samhälls- och beteendevetenskap. Den avslutande delen av tredje året innefattar ett vetenskapligt examensarbete inom fysioterapi. Efter examen ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

På fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet möter du engagerade lärare med hög kompetens inom modern högskolepedagogik och som har omfattande klinisk erfarenhet och djup kunskap inom områden som hjärt- och kärlsjukdomar, respiration, idrottsmedicin, kvinnors hälsa, led- och muskelsjukdomar, långvarig smärta, neurologi, ortopedi, psykisk ohälsa, rehabiliteringsmedicin, reumatologi och äldres hälsa.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (praktik, VFU) inom hälso-och sjukvård där fysioterapeuter arbetar, ex. sjukhus, primärvård och kommun. Du kommer få tillämpa och träna teoretisk kunskap och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. Du kommer att ha egna patienter under handledning av legitimerad fysioterapeut.

Under din VFU ges möjlighet till såväl eget patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du kommer utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. Totalt kommer du genomföra 23 veckor VFU.

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

Efter studierna

Tre års heltidsstudier leder till båden en yrkes- och kandidatexamen i fysioterapi. Det är därefter möjligt att fortsätta studierna på avancerad nivå för att uppnå magister-/masterexamen. Magisterexamen krävs för att ansöka om specialistexamen inom något av fysioterapins specialistområden samt för antagning till forskarutbildning.

Fysioterapeuter arbetar med förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder, främst inom hälso- och sjukvården, men också inom andra områden som företagshälsovård, friskvård och pedagogiskt arbete. Som färdig fysioterapeut kommer du att vara mycket efterfrågad på arbetsmarknaden. Se SACO-rapporten ”Framtidsutsikter”.

Svensk fysioterapi är internationellt erkänd och erbjuder därmed stora möjligheter till arbete utomlands.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen vid fysioterapeutprogrammet bygger på studentaktivt lärande. Du kommer att uppmuntras att aktivt söka kunskap och att kritiskt värdera både din egen och andras kunskap. Undervisningen sker i olika former såsom föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, praktiska workshops och verksamhetsförlagd utbildning. Examinationerna kan vara skriftliga och/eller muntliga, samt inkludera praktiska moment som kräver teoretisk förankring.

Du ges möjlighet att påverka utbildningen genom att delta i kursvärderingar och engagera dig i fysioterapeutstudenternas utbildningsråd.

Lokaler

Undervisningslokalerna är främst belägna i anslutning till den medicinska fakulteten och nära Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det finns goda kommunikationsmöjligheter och gångavstånd från centrala delar av Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student hos oss har du möjlighet att genomföra delar av din utbildning utomlands. Detta gäller kandidatuppsatsen samt VFU, förutsatt att våra partneruniversitet har tillgängliga handledare och VFUplaceringar. 

Läs mer om studier utomlands