Bild
Bilden visar en person som springer i en park.
Foto: Philip Ackermann
Länkstig

Auditory function in healthy young adults – Gender differences and the influence of physical fitness

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Ulf Rosenhall, Professor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

I tidigare publikationer har vi beskrivit mönstrande 18-åriga mäns hörsel i flera artiklar. Den planerade studien avser att belysa hörseln hos en stor grupp friska svenska 18-åringar av båda könen. Åren 2005 till 2010 mönstrade 10-50% av alla 18-åriga män (antal: 48852) och även många unga kvinnor (antal: 10095), som mönstrade frivilligt. För jämförelse finns en mycket stor referensgrupp av 158237 18-20 åriga män som representerar hela befolkningen. Vi har definierat flera frågeställningar. Finns det påvisbara könsskillnader hos friska 18-åringar? Ett huvudfokus för studien är att se om god hälsa och fysisk form påverkar hörseln i positiv riktning. Parametrar som kommer att studeras är mått på fysisk kondition, muskelstyrka, BMI och kroppslängd. Dessa parametrar kommer att jämföras med tonaudiometriskt uppmätt hörsel.