Länkstig

Arbetsterapi – avancerad nivå

Vi ger utbildning i arbetsterapi på avancerad nivå i form av fristående kurser. Detta innebär att du har möjlighet att forma din magister/masterexamen i arbetsterapi utifrån intresse och kunskapsbehov. Du kan gå kurser vid Göteborgs universitet såväl som vid andra universitet och få dessa godkända när du ansöker om att få ta ut en magister/masterexamen i arbetsterapi vid Göteborgs universitet. Vissa kurser är obligatoriska medan andra är fria att välja utifrån eget intresse och kunskapsbehov. Flertalet av kurserna ges digitalt.

Varför ska jag studera på avancerad nivå?

Magister- och masterexamen innebär både en breddning och en fördjupning av arbetsterapeutisk kunskap. Utbildningen ger en grund för en ökad professionalisering, verksamhetsutveckling, samt utgör en del av kraven för att söka specialistkompetens inom arbetsterapi samt forskarstudier.

Efter examen kommer du att ha kompetens att utveckla och leda evidensbaserade och resultatinriktade förbättringsprocesser inom det arbetsterapeutiska verksamhetsfältet. Du kommer också ha ökade kunskaper vilka kan stödja dig i att hantera komplexa företeelser och frågeställningar av olika slag. Genom att studera på avancerad nivå kan du genom dina val av kurser specialisera dig och öka din anställningsbarhet inom såväl traditionella som nya arenor både nationellt och internationellt.

Vilka förkunskaper krävs?

För tillträde till kurser på avancerad nivå krävs arbetsterapeutexamen 180 högskolepoäng eller motsvarande inklusive examensarbete på 15 hp. Se respektive kurs för eventuella ytterligare förkunskapskrav.

Vilka kurser kan jag söka?

Kurser vårterminen  2024

 

Kurser höstterminen  2024

Preliminärt kursutbud vårterminen 2025

Kurserna ges på halv-, kvarts- eller i vissa fall på åttondelsfart. En kurs om 15 högskolepoäng motsvarar 10 veckors heltidsstudier och 400 studentarbetstimmar. En kurs om 7,5 högskolepoäng motsvarar 5 veckors heltidsstudier och 200 studentarbetstimmar. Endast en mindre del av kurserna utgörs av obligatoriska kursträffar vilket ställer höga krav på planering av tid för dina självstudier och genomförande av studie- och examinationsuppgifter.

Kurserna söks centralt på www.antagning.se

Rekommenderad studiegång för magisterexamen (60 hp)

Rekommenderad studiegång för magisterexamen i arbetsterapi, 60 högskolepoäng (1 år).

För att kunna ta ut en magisterexamen i arbetsterapi krävs kurser motsvarande 1 års heltidsstudier - 60 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng måste vara inom huvudområdet arbetsterapi och 15 högskolepoäng inom vetenskaplig metodik. I din magisterexamen får 25% dvs. 15 hp av dina kurser vara på grundnivå. Vissa av kurserna är obligatoriska. Kurserna som ingått i behörighetsgivande utbildning på grundnivå får inte ingå i en examen på avancerad nivå.

Studenter med godkända resultat från tidigare ämnesfördjupningskursen ARB031, 15 hp (som nu ges som två fristående kurser – ARB050 och ARB051) kommer även fortsättningsvis kunna använda dessa poäng i magister- eller masterexamen.

*Obligatorisk
**Kurser inom näraliggande områden är exempelvis inom verksamhetsutveckling, evidens, pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, vetenskapsteori, etc.

Rekommenderad studiegång för masterexamen (120 hp)

Rekommenderad studiegång för masterexamen i arbetsterapi, 120 högskolepoäng (2 år)

För att kunna ta ut en masterexamen i arbetsterapi krävs kurser motsvarande 2 års heltidsstudier - 120 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng måste vara inom huvudområdet arbetsterapi och 15 högskolepoäng inom vetenskaplig metodik. I din masterexamen kan 25% dvs 30 hp av dina kurser få lov att vara på grundnivå. Vissa av kurserna är obligatoriska. Kurserna som ingått i behörighetsgivande utbildning på grundnivå får inte ingå i en examen på avancerad nivå.

* Obligatorisk
**Kurser inom näraliggande områden är exempelvis inom verksamhetsutveckling, evidens, pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, vetenskapsteori, etc.

Tabell rekommenderad studiegång i magister- respektive masterexamen i arbetsterapi

Tabell rekommenderad studiegång i magister- respektive masterexamen i arbetsterapi (PDF)