Länkstig

Annelie Gutke

Universitetslektor

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 11-13
41390 Göteborg
Postadress
Box 430
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, bitr, inst

Sektionen för hälsa och rehabilitering
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 2, plan 3
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Annelie Gutke

Pågående forskning

Annelie Gutke är docent i fysioterapi och forskar om kvinnors hälsa genom livet. Hennes forskning är inriktad mot smärttillstånd relaterade till menstruation och graviditet med dess påverkan på fysisk aktivitet, rörelse och hälsa. Annelie driver forskargruppen Kvinnors hälsa i rörelse, där aktuella forskningsprojekt har fokus på förståelse och behandling av bäckensmärta i relation till graviditet och till endometrios.

Annelie studerade till fysioterapeut på Karolinska institutet i Stockholm och fick sin legitimation 1990. Vid Linköpings universitet disputerade hon 2007 med en avhandling där hon följt en kohort av 300 gravida kvinnor och studerat förekomst av bäckensmärta, muskel funktion, depressiva symtom samt prediktorer för bäckensmärta.

Annelie är biträdande sektionschef vid Sektionen för hälsa och rehabiliteringen med ansvar för enheterna Arbetsterapi och Fysioterapi. Hon sitter som ledamot i den internationella styrelsen för fysioterapeuter inom kvinnors och bäcken-hälsa (https://world.physio/subgroups/pelvic-womens-health) samt dess nationella motsvarighet Sektionen för Kvinnors hälsa inom Fysioterapeuterna.

Undervisning

Annelie undervisar inom ämnen relaterade till primärvård samt obstetrik, gynekologi och urologi på grund och avancerad nivå. Hon har sin kliniska erfarenhet inom primärvården och är för närvarande kliniskt verksam inom sin specialistkompetens gynekologi, obstetrik och urologi, vid Närhälsan Eriksberg.