Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Forskargruppen TIDAS, gruppbild
Forskargruppen TIDAS
Foto: Josefin Bergenholtz
Länkstig

Hälsa, sjukfrånvaro och återgång i arbete - TIDAS

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Stress i arbetslivet är vanligt och kan påverka hälsan, sjukfrånvaron och möjligheten till arbetsåtergång.

Bakgrund

Forskargruppens undersöker och skaffar kunskap om preventiva och rehabiliterande metoder för att tidigt identifiera, behandla och stödja personer så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och minska deras behov av sjukskrivning. Vi är intresserade av att förstå hur samspelet mellan arbetsklimat och arbetsengagemang påverkar människors arbetshälsa och arbetsförmåga.

Om forskargruppen

TIDAS forskargrupp representerar flera ämnesområden, som allmänmedicin, arbetsterapi, folkhälsa, fysioterapi, socialmedicin och samhällsfarmaci. TIDAS ingår i New Ways (www.epso.gu.se/newways ) som är ett forskningsprogram finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Forskargruppen samarbetar också nära med primärvården i Västra Götalandsregionen. 

Forskargruppen har erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa metoder och har stor erfarenhet av att genomföra epidemiologiska studier. Forskargruppen bedriver också instrumentutveckling och interventionsstudier.

Hälsa, sjukfrånvaron och återgång i arbete.

Den psykiska ohälsan ökar bland kvinnor och män som är i arbete (den arbetande befolkning). Många fortsätter att arbeta trots besvär i form av både psykiska och fysiska symptom. Kombinationen av ett dåligt arbetsklimat och ett allt för högt arbetsengagemang har visat sig utgöra en särskilt hög risk för sjukfrånvaro, och utgöra ett hinder för återgång i arbete. Sjukfrånvaron orsakar inte bara ökande kostnader och lidande för den enskilda individen, utan även för samhället och arbetsgivaren. Arbetsgivaren riskerar produktionsbortfall, kompetenssvinn och kostnader för nyanställning.

Processen för återgång i arbete är komplex. Det är många olika aktörer som är inblandade och utfallet av insatserna är osäkra. Det är därför värdefullt att hitta metoder för att tidigt identifiera personer som riskerar att bli sjukskrivna, för att kunna sätta in förebyggande åtgärder eller rehabiliterande insatser.

Inom forskargruppen bedrivs flera projekt med syftet att utvärdera metoder för att tidigt identifiera, behandla och stödja personer som riskerar att bli sjukskrivna så att de kan behålla sin arbetsförmåga och vara kvar i arbetet.

Medlemmar

Kristina Holmgren
Professor, forskningsledare, Sektionschef, leg. arbetsterapeut

Pernilla Bjerkli
Farmacie doktor, Biträdande lektor, legitimerad apotekare

Ute Bültmann
Professor of work and health

Maria Dottori
Projektassistent, Leg. sjukgymnast

Anna Frantz
Projektassistent, Leg. sjukgymnast

Dominique Hange
Docent, Universitetslektor, distriktsläkare

Gunnel Hensing
Professor. Biträdande avdelningschef

Anna-Maria Hultén
Doktorand, Leg. arbetsterapeut

Marit Knapstad
Post Doc position

Maria Larsson
Docent, Leg. sjukgymnast, FoU-chef

Christina Andersson
Universitetslektor, Leg. arbetsterapeut

Kristin Lork

Louise Danielsson
Universitetslektor, adjungerad

Jenny Hultqvist
Postdoktor, leg. arbetsterapeut