Bild
Forskargruppen TIDAS, gruppbild
Forskargruppen TIDAS
Foto: Josefin Bergenholtz
Länkstig

Hälsa, sjukfrånvaro och återgång i arbete - TIDAS

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Stress i arbetslivet är vanligt och kan påverka hälsan, sjukfrånvaron och möjligheten till arbetsåtergång.

Bakgrund

Forskargruppens undersöker och skaffar kunskap om preventiva och rehabiliterande metoder för att tidigt identifiera, behandla och stödja personer så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och minska deras behov av sjukskrivning. Vi är intresserade av att förstå hur samspelet mellan arbetsklimat och arbetsengagemang påverkar människors arbetshälsa och arbetsförmåga.

Om forskargruppen

TIDAS forskargrupp representerar flera ämnesområden, som allmänmedicin, arbetsterapi, folkhälsa, fysioterapi, socialmedicin och samhällsfarmaci. TIDAS ingår i New Ways som är ett forskningsprogram finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Forskargruppen samarbetar också nära med primärvården i Västra Götalandsregionen. 

Forskargruppen har erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa metoder och har stor erfarenhet av att genomföra epidemiologiska studier. Forskargruppen bedriver också instrumentutveckling och interventionsstudier.

Hälsa, sjukfrånvaron och återgång i arbete.

Den psykiska ohälsan ökar bland kvinnor och män som är i arbete (den arbetande befolkning). Många fortsätter att arbeta trots besvär i form av både psykiska och fysiska symptom. Kombinationen av ett dåligt arbetsklimat och ett allt för högt arbetsengagemang har visat sig utgöra en särskilt hög risk för sjukfrånvaro, och utgöra ett hinder för återgång i arbete. Sjukfrånvaron orsakar inte bara ökande kostnader och lidande för den enskilda individen, utan även för samhället och arbetsgivaren. Arbetsgivaren riskerar produktionsbortfall, kompetenssvinn och kostnader för nyanställning.

Processen för återgång i arbete är komplex. Det är många olika aktörer som är inblandade och utfallet av insatserna är osäkra. Det är därför värdefullt att hitta metoder för att tidigt identifiera personer som riskerar att bli sjukskrivna, för att kunna sätta in förebyggande åtgärder eller rehabiliterande insatser.

Inom forskargruppen bedrivs flera projekt med syftet att utvärdera metoder för att tidigt identifiera, behandla och stödja personer som riskerar att bli sjukskrivna så att de kan behålla sin arbetsförmåga och vara kvar i arbetet.

Medlemmar

Kristina Holmgren
Professor, forskningsledare, leg. arbetsterapeut
E-post: kristina.holmgren@neuro.gu.se 

Pernilla Bjerkli
Farmacie doktor, lektor, legitimerad apotekare
Institutionen för hälsa och lärande
Högskolan i Skövde
E-post: pernilla.bjerkli@his.se

Anna Frantz
Doktorand vid KI, Leg. sjukgymnast
Backa Vårdcentral, Göteborg

Anna-Maria Hultén
Doktorand, Leg. arbetsterapeut
E-post: anna-maria.hulten@gu.se

Christina Andersson
Universitetslektor, Leg. arbetsterapeut
E-post: christina.andersson@neuro.gu.se

Kristin Lork
Doktorand, Leg. arbetsterapeut, rehabkoordinator
E-post: kristin.lork@gu.se 

Louise Danielsson
Universitetslektor, docent, leg. fysioterapeut
E-post: louise.danielsson@gu.se

Jenny Hultqvist
Universitetslektor, docent, leg. arbetsterapeut
E-post: jenny.hultqvist@gu.se

Suzanne Johanson
Universitetslektor, leg. arbetsterapeut
E-post: suzanne.johanson.sturesson@gu.se

Joanna Nordstrand 
Doktorand, leg. arbetsterapeut 
joanna.nordstrand@gu.se

Samarbetspartners 

Birgitta Gunnarson
Docent, klinisk lektor
FoU Kronoberg
birgitta.gunnarsson@kronoberg.se

Ute Bültmann
Professor of work and health
Health Sciences, Community and Occupational Medicine
Groningen, Netherlands

Maria Dottori
Projektassistent, Leg. sjukgymnast
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
E-post: maria.dottori@vgregion.se

Dominique Hange
Docent, Universitetslektor, distriktsläkare
E-post: dominique.andersson@allmed.gu.se

Gunnel Hensing
Professor. Biträdande avdelningschef
E-post: gunnel.hensing@socmed.gu.se

Marit Knapstad
Post Doc position
Faculty of Psychology
University of Bergen, Norway

Maria Larsson
Docent, Leg. sjukgymnast, FoU-chef
E-post: maria.larsson@neuro.gu.se