Bild
Bilden visar en undersökning av hörselgången och trumhinnan  med otoskop.
Bilden visar en undersökning av hörselgången och trumhinnan med otoskop.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Forskning inom audiologi

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskningsområdet sträcker sig från epidemiologiska studier kring hörsel, implanterbara hörsellösningar, samt genetisk hörselnedsättning.

Bakgrund

H70-undersökningar är populationsbaserade studier av åldrandet. Studierna utförs av flera forskargrupper. Under åren har proceduren behållits så identisk som möjligt.

Vår forskargrupp undersöker hur åldrandet påverkar hörseln hos äldre och om åldrandeprocesserna är olika för kvinnor och män.  Vidare är vi  intresserade av att förstå det viktiga samspelet mellan hörsel och kognition då har den kognitiva förmågan en betydande roll för hur vi uppfattar tal.

Om forskargruppen

Forskargruppen består av audionomer, läkare och ingenjörer. Forskargruppen samarbetar också nära med habilitering och hälsa i Västra Götalandsregionen.

Medlemmar

  • André Sadeghi, Universitetslektor, Docent, forskningsledare, leg. Audionom
  • Ulf Rosenhall, Senior professor, överläkare, audiolog
  • Ingmar Skoog, Professor, överläkare
  • Tomas Tengstrand, Ingenjör, teknisk audiolog
  • Maria Hoff, doktorand, leg. audionom
  • Hanna Göthberg, doktorand, leg. audionom
  • Åsa Winzell Juhlin, doktorand, leg. audionom
  • Inger Wikström, koordinator, leg. Audionom

Populationsbaserade studier

H70 -Hörsel

Syftet med projektet är att undersöka både den perifera (örat) och den centrala (hörselnerven samt de centrala hörselbanorna) auditiva funktionen hos en stor grupp av 70-åringar. Vidare är syftet att korrelera hörseldata med kognitiva och neuropsykiatriska data som samlas in inom ramen för H70 studien.

H85 -Hörsel

 Det övergripande syftet med projektet är att undersöka perifer och central hörselfunktion hos 85-åringar samt att korrelera hörseldata med neuropsykiatrisk data, speciellt data som rör kognitionen. Vidare vill man studera prevalensen av hörselnedsättning hos både män och kvinnor samt associerade riskfaktorer hos 85-åringar. Deltagarna i studien består av ett systematiskt urval av 85-åringar i Göteborg som genomgått hörseltest samt fysiologiska och kognitiva undersökningar.

H88/95 - Hörsel

Syftet med projektet är att  undersöka hörselhälsan hos de äldsta äldre dvs personer mellan 88 och 95 år i den egna boendemiljön i Göteborg, att studera upplevelse av hörselhälsa, nedsatt hörsel och hörselfrämjande åtgärder hos de äldsta äldre samt att korrelera hörseldata med kognitiva data.

Betydelse

Omhändertagandet av äldre personer kommer att kräva stora och ökande samhällsresurser i framtiden.  Förhoppningen är att dessa projekt bidra med aktuell och djupgående information om hörselfunktion hos äldre, vilket i förlängningen kan förbättra möjlighet att utforma både mer resurseffektiv och  individanpassad hörselvård.