Länkstig

SALGOT – Stroke Arm Longitudinal Study

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

SALGOT – Stroke Arm Longitudinal study at the University of Gothenburg

Övergripande syfte för SALGOT är att undersöka motorisk funktion och återhämtning i arm och hand samt konsekvenser av detta på aktivitet och delaktighet under första året efter stroke.

Bakgrund

SALGOT-studien startade 2009 med att undersöka personer med nedsatt arm- och handfunktion inom 72 timmar efter insjuknade i förstagångsstroke och följde personerna under första året efter insjuknande i stroke 2009-2011. SALGOT är ett kliniskt forskningsprojekt som involverar personer som vårdats för stroke på strokeenheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska och var boende inom Göteborgsregionen. Denna grupp patienter inklusive de som inte hade nedsatt arm- och handfunktion har ingått i uppföljningsstudier inom SALGOT-extended.

Forskningen bedrivs i forskargruppen för Rehabiliteringsmedicin vid Institutionen för neurovetenskap, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huvudansvarig för SALGOT-studien och SALGOT-extended är professor Katharina Stibrant Sunnerhagen.

Syften

Övergripande syfte för SALGOT är att undersöka motorisk funktion och återhämtning i arm och hand under första året efter stroke samt konsekvenser av detta på aktivitet och delaktighet

Övergripande syfte för SALGOT-extended är att undersöka långtidskonsekvenser av stroke relaterade till arm- och handfunktion samt konsekvenser för aktivitet och delaktighet efter stroke.

Multiprofessionell forskargrupp

I forskargruppen för Rehabiliteringsmedicin arbetar läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och socionomer tillsammans med olika forskningsfrågor inom ramen för projektet. Alla bidrar till forskningen med sin specifika kompetens och tillsammans kan vi angripa forskningsfrågorna som ett team.

    Aktuella delprojekt