Länkstig

Tanja Thompson

Kommunikationschef

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
413 90 Göteborg
Postadress
Box 466
405 30 Göteborg

Om Tanja Thompson

Tanja Thompson är biträdande kanslichef och kommunikationschef.

  • Biträder kanslichefen i fakultetskansliets ledning och arbete.
  • Tjänstemannastöd i olika ledningsorgan, fakultetsstyrelse, fakultetsledning och prefektråd.
  • Samordning av kommunikationarbetet
  • Intern kommunikation
  • Redaktör för fakultetens årsberättelse