Länkstig

Tanja Thompson

Kommunikationschef

Fakultetskansliet för
naturvetenskap
Besöksadress
Guldhedsgatan 5A
41320 Göteborg
Rumsnummer
5048
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Tanja Thompson

Tanja Thompson är biträdande kanslichef och kommunikationschef.

  • Biträder kanslichefen i fakultetskansliets ledning och arbete.
  • Tjänstemannastöd i olika ledningsorgan, fakultetsstyrelse, fakultetsledning och prefektråd.
  • Samordning av kommunikationarbetet
  • Intern kommunikation
  • Redaktör för fakultetens årsberättelse