Länkstig

Institutionen för kulturvetenskaper

Vid Humanistiska fakulteten

Kontaktinformation

Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg
Leveransadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg


Om Institutionen för kulturvetenskaper

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/kulturvetenskaper

Vid Institutionen för kulturvetenskaper bedriver vi forskning och undervisning kring kultur ur flera olika perspektiv. Här finns ämnen som hör till de estetiska vetenskaperna och som studerar olika kulturella delområden såsom konst och bild, musik och film, ”kultur” i en traditionell och snävare bemärkelse.

Här finns också ämnen där olika slags kulturyttringar sätts in ett bredare samhälleligt sammanhang. Kulturstudier, barn- och ungdomskultur, etnologi och genusvetenskap utgör några exempel.

Institutionen för kulturvetenskaper består av nio ämnen och har totalt ca 60 medarbetare och ungefär 900 studenter varje termin.