Göteborgs universitet
Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Studera hos oss

Kulturvård handlar om vårt kulturarv och hur vi ska vårda och ta tillvara föremål, bebyggelse, hantverk, landskap och trädgårdar.

Demokrati, klimatförändringar, mångfald och konflikter om rätten till begränsade resurser påverkar hur vi värnar och utvecklar kulturarvet och det är inte självklart hur kulturarvet ska tas om hand och vem som ska fatta beslut om det.

Utbildningarna inom ämnet kulturvård omfattar kulturarvens betydelse för människors vardag, men också kunskap om praktiska åtgärder för att utveckla och bevara de olika kulturarven. Institutionen för kulturvård erbjuder unika och internationellt gångbara utbildningar inom kulturvård med ett starkt fokus på hållbarhet. Vi har fyra kandidatprogram, två masterprogram och flera kurser på grund- och avancerad nivå.

Våra kandidatprogram

Bygghantverksprogrammet och trädgården och landskapsvårdens hantverk ges i Mariestad. Bebyggelseantikvariskt program och konservatorsprogrammet ges i Göteborg.

Våra kurser

Vid Institutionen för kulturvård erbjuder vi fristående kurser med fokus på bebyggelse, arkitektur, kulturhistoria och slöjd. Vi ger också en populär sommarkurs med studier i växtkunskap och botanisk illustration. 

Video (1:18)
Vad är kulturvård?
Video (2:11)
Masterprogrammet i konservering

Uppsatser

Vill du få en uppsats skickad till dig? Kontakta studieadministratör Laila Stahre, laila.stahre@conservation.gu.se