Göteborgs universitet
Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Studera hos oss

Kulturvård handlar om vårt kulturarv och hur vi ska vårda och ta tillvara föremål, bebyggelse, hantverk, landskap och trädgårdar.

Demokrati, klimatförändringar, mångfald och konflikter om rätten till begränsade resurser påverkar hur vi värnar och utvecklar kulturarvet och det är inte självklart hur kulturarvet ska förvaltas. Utbildningarna inom ämnet kulturvård omfattar kulturarvens betydelse för människors vardag, men också kunskap om praktiska åtgärder för att utveckla och bevara de olika kulturarven. Institutionen för kulturvård erbjuder unika och internationellt gångbara utbildningar inom kulturvård med ett starkt fokus på hållbarhet.

Våra program

Institutionen för kulturvård har fyra kandidatprogram och två masterprogram. Våra masterprogram är internationella och undervisningen ges på engelska.