Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskarutbildning

Utbildningen på forskarnivå i kulturvård speglar den bredd och komplexitet som ämnesområdet kulturvård har; från vård och konservering av paleontologiska fossiler till värden och betydelseförskjutningar i hanteringen av den byggda miljön.

Anställning som doktorand

Antagning till utbildning på forskarnivå sker på individuell basis och i samband med att en anställning som doktorand blivit utlyst vid institutionen för kulturvård. Anställningen utannonseras på Göteborgs universitets hemsida under ”lediga anställningar” och tillsätts i konkurrens.

Vid ett antagningsförfarande bedöms den sökandes akademiska lämplighet och kompetens för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Antagning till utbildningen samt dess finansiering är sammankopplade: utbildningen kan inte påbörjas innan en finansiering för hela utbildningstiden är garanterad.

Samverkansdoktorand

Det finns också möjlighet att följa utbildningen på forskarnivå vid institutionen om man har en arbetsgivare som är beredd att stå för finansieringen, det vill säga kan genomföra en utbildning på forskarnivå inom ramen för sin tjänst. Ett avtal upprättas då mellan arbetsgivaren och Göteborgs universitet.

Villkoret är att doktoranden kan följa utbildningen på minst halvtid och att finansieringen garanteras hela vägen fram till doktorsexamen, vilket betyder minst halvtid under åtta år (alternativt minst halvtid under fyra år för en licentiatexamen). Att bli antagen som samverkansdoktorand kräver en bedömning av den sökandes akademiska lämplighet och kompetens att kunna tillgodogöra sig utbildningen.