Göteborgs universitet
Bild
Opponent och respondent sitter vid podium i hörsal och i förgrunden bakhuvuden på åskådare
Länkstig

Vår forskarutbildning

Utbildningen på forskarnivå i kulturvård speglar den bredd och komplexitet som ämnesområdet kulturvård har. Som doktorand i kulturvård kan du fördjupa dig exempelvis i forskning om vård och konservering av kulturhistoriska föremål, i hantverksvetenskapliga problem eller i studier av bebyggelsens och landskapets olika värden.

Gemensamt för våra doktoranders forskningsprojekt är att de på ett eller annat sätt berör vård och utveckling av kulturmiljön. Eftersom fältet är brett och mångsidigt används en rad olika metoder, arbetssätt och vetenskapliga perspektiv, hämtade från såväl naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap som konstnärlig forskning. Många av projekten genomförs i nära samverkan med professionella aktörer inom kulturvården i samhället. Forskarutbildningen omfattar motsvarande fyra års heltidsstudier, varav ett år ägnas åt kurser och tre år åt eget avhandlingsarbete.

Anställning som doktorand

Antagning till utbildning på forskarnivå sker på individuell basis och i samband med att en anställning som doktorand blivit utlyst vid Institutionen för kulturvård. Anställningen utannonseras på Göteborgs universitets webbplats och tillsätts i konkurrens.

Vid ett antagningsförfarande bedöms den sökandes akademiska lämplighet och kompetens för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Antagning till utbildningen samt dess finansiering är sammankopplade: utbildningen kan inte påbörjas innan en finansiering för hela utbildningstiden är garanterad.

Samverkansdoktorand

Det finns också möjlighet att följa utbildningen på forskarnivå vid institutionen om man har en arbetsgivare som är beredd att stå för finansieringen, det vill säga kan genomföra en utbildning på forskarnivå inom ramen för sin tjänst. Ett avtal upprättas då mellan arbetsgivaren och Göteborgs universitet.

Villkoret är att doktoranden kan följa utbildningen på minst halvtid och att finansieringen garanteras hela vägen fram till doktorsexamen, vilket betyder minst halvtid under åtta år (alternativt minst halvtid under fyra år för en licentiatexamen). Att bli antagen som samverkansdoktorand kräver en bedömning av den sökandes akademiska lämplighet och kompetens att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningens innehåll 

Här hittar du mer information om hur forskarutbildningen är upplagd.