Göteborgs universitet
Länkstig

Institutionens ledning

Vår ledningsgrupp består av prefekt, proprefekt, utbildningsansvarig och administrativ chef. Här hittar du kontaktuppgifter till alla i ledningsgruppen.

Prefekt

Anneli Palmsköld 

Mejl: anneli.palmskold@conservation.gu.se
Telefon: 0708-62 88 05 

Properfekt med ansvar för forskning

Feras Hammami

Mejl: feras.hammami@conservation.gu.se
Telefon: 031-786 57 00

Porträtt på Feras Hammami, fotografi.

Utbildningsansvarig

Bosse Lagerqvist

Mejl: bosse.lagerqvist@conservation.gu.se
Telefon: 031-786 4714
Mobil: 0733-46 70 85

Porträtt på Bosse Lagerqvist, fotografi.

Administrativ chef

Lars Runnquist 
Lars arbetsleder och samordnar verksamhetsstödet, inom forsknings-, personal-, ekonomi-, utbildningsadministration och kommunikation. Lars ansvarar även för bemanningsfrågor för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Mejl: lars.runnquist@conservation.gu.se
Telefon: 031-786 93 60