Göteborgs universitet

Om oss

Kulturvård fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt av befintliga materiella och immateriella resurser, varav somliga definieras som kulturarv. Kulturvård undersöker bruket av kulturarv och befintliga resurser, där ämnet utvecklar perspektiv och metoder för att involvera fler aktörer och grupper att ta vård om sina livsmiljöer och kulturarv.  Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk och bedriver projekt inom fältet traditionell hantverkskunskap.

Vid  Institutionen för kulturvård bedriver vi professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar, kulturhistoriska föremål och interiörer. Forskningen i kulturvård är tvärvetenskaplig med forskningsgrupperingar kring konservering, byggd miljö och hantverk.

Viktiga samarbeten

Bred kompetens i kollegiet och dialog och samverkan med andra institutioner, i både utbildning och forskning, är viktiga förutsättningar för ämnesutveckling och professionell kunskap med djup och bredd. Kulturvård samverkar med flera andra institutioner på Göteborgs universitetet och andra högskolor och med många andra aktörer utanför universiteten, till exempel Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan.

Hantverkslaboratoriet

Hantverkslaboratoriet är Nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk och en del av institutionen för kulturvård. Det drivs i samarbete med hantverksföretag, branschorganisationer och samhällssektorer. Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper, dels att säkra kvalitet och utveckla metoder inom fältet kulturmiljöns hantverk.

Hantverkslaboratoriets webbplats