Göteborgs universitet

Om oss

Institutionen för kulturvård bedriver professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar, kulturhistoriska föremål och interiörer. Hos oss jobbar 65 medarbetare och varje år utbildar vi omkring 500 studenter. Verksamheten består av lärare, forskare och ett verksamhetsstöd och återfinns både i Göteborg och Mariestad. Institutionen är en del av Naturvetenskapliga fakulteten.

En verksamhet, två orter

I Göteborg arbetar institutionens medarbetare i huset Natrium som ligger på Medicinaregatan 21. I Göteborg utbildar vi bebyggelseantikvarier, konservatorer och masterstudenter inom kulturvård och konservering. 

I Mariestad har institutionens medarbetare sina kontor i huvudbyggnaden på Magasinsgatan 4. På samma plan återfinns Hantverkslaboratoriet som är en del av institutionen. I Mariestad utbildar vi bygghantverkare och hantverkare inom trädgård och landskapsvård, studenterna har sin undervisning i snickeriet, byggården, murgården och trädgårdsmästeriet. Vårt hantverksbibliotek ligger på entréplan i huvudbyggnaden.
 

Samverkan

Bred kompetens i kollegiet och dialog och samverkan med andra institutioner, i både utbildning och forskning, är viktiga förutsättningar för ämnesutveckling och professionell kunskap med djup och bredd. Institutionen för kulturvård samverkar med flera andra institutioner på Göteborgs universitetet och andra högskolor och med många andra aktörer utanför universiteten, till exempel Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan.

Hantverkslaboratoriet

Hantverkslaboratoriet är nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk och en del av Institutionen för kulturvård. Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper, dels att säkra kvalitet och utveckla metoder inom fältet kulturmiljöns hantverk. Verksamheten drivs i samarbete med hantverksföretag, branschorganisationer och samhällssektorer.

Hantverkslaboratoriets webbplats

Alumn - tidigare student

Vi vill hålla kontakten med dig som har läst vid Institutionen för kulturvård! Dina erfarenheter från studier och yrkesliv är viktiga och ett sätt att visa studenter och framtida studenter vad våra utbildningar leder till.

Anmäl dig till Göteborgs universitets alumndatabas för att ta del av aktuell forskning, utbildning och fortbildning. Om du vill gästföreläsa eller rekrytera studenter för praktik eller examensarbete på din arbetsplats kan du vända dig direkt till oss på Institutionen för kulturvård.